Akademik Bilisim 2009

TitleGELENEKSEL OLMAYAN ÖRGÜT YAPILARININ BİLGİ HARİTALAMASINDA ALTERNATİF YOL ARAYIŞI
Author(s)Author #1
Name: Mustafa Sagsan
Org: Baskent Universitesi
Country: Turkey
Email: msagsan__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name: Tunç Durmuş Medeni
Org: Turksat A.S.
Country: Turkey
Email:

Other Author(s)
KeywordsBilgi Yonetimi, Bilgi Haritalamasi
AbstractBilgi haritalaması konusu, özellikle 1995 yıllarda gündeme gelen bilgi yönetimi alanının çalışma kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Bilgi haritalaması tekniklerinin, bilgi yönetimi alanı içerisinde örgütlerde açık bilginin nasıl kodlanacağı ve örtük bilginin açığa çıkarılarak nasıl denetim altına alınacağı bakımından önemli rolleri bulunmaktadır. Bugüne kadar genellikle geleneksel yapıdaki örgütlerde hangi tekniklere dayalı olarak bilgi haritalaması yapıldığı bilgi yönetimi ile ilgili yazında açıklanmaktadır. Örneğin bürokratik veya mekanik bir örgüt yapısına sahip bir işletmenin bilgi haritasını çıkarmak her ne kadar zor bir iş olarak görünse de, bu tür örgütlerdeki görev belirsizliğinin düşük ve örgütsel izleklerin, süreçlerin ve iş tanımlarının açık ve net olması gibi nedenlerden dolayı kolaylıkla üstesinden gelinebileceği söylenebilir. Ancak, geleneksel olmayan örgüt yapılarında (ağ, sanal ve modüler) görev belirsizliğinin yüksek, biçimselleşme ve merkezileşme derecelerinin düşük, işbirliği gereksinmesinin fazla ve örtük bilginin açık bilgiye göre daha yüksek öneme sahip olması gibi nedenlerle, bilgi haritalamasının geleneksel yapılardaki bilgi haritalama tekniklerine göre hangi açılardan farklılık göstereceği alanda henüz netlik kazanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışma, yeni tür örgüt yapılarında söz konusu nedenlerden dolayı bilgi haritalaması yaparken nelerin dikkate alınması gerektiği ve geleneksel yapılardaki haritalama tekniklerinin yeni tür yapılara uygulanırken hangi açılardan farklılıklar baş gösterdiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda her üç tür yeni örgütsel yapı ile bilgi haritalaması ve teknikleri arasındaki ilişkiye dayalı önermeler geliştirilmiştir.
Topics E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
Comments
Uygun buldugunuz baska bir oturum icinde olabilir.
Mehmet BOZ-UNAK
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC