Akademik Bilisim 2009

TitleBilgi inşası ve e-öğrenmede işbirliği: teknolojiye epistemik bir yaklaşım
Author(s)Author #1
Name: Hamdi Erkunt
Org: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE
Country: Turkey
Email: erkunt__at__boun.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi inşası, öğrenme işbirliği, derin yaklaşım, epistemik sanılar
AbstractBilgi ve enformasyon çağında bilgi işinin özellikleri ve gerektirdikleri ele alındıktan sonra, bilgi üretimine dayalı bilgi inşası pedagojisi ve teknolojisinin bilgi işindeki rolü tanımlanmaktadır. Bilgi inşası yapan ve Bilgi Meydanı yazılımını ortak çalışmalarından derledikleri portföyler hazırlamakta kullanan öğrencilerin, o derse ve ders çalışmaya olan yaklaşımları ile bilgi ve bilgiye dair sanılarında anlamı değişikliler olacağı hipotezine binaen, söz konusu değişiklikleri tespit amacıyla ders öncesi ve sonrasında dersi alan öğrencilere ASSIST ve Epistemic Beliefs Inventory (EBI) anketleri verilmiştir. Toplanan verilerin ders bazında yapılan analizlerinde ASSIST ve EBI toplam puanlarında anlamalı bir fark bulunamamışken, ASSIST alt faktörlerinden stratejik yaklaşımda anlamlı düşüşle birlikte, EBI beş alt faktöründen bilginin kaynağına dair bilirkişi otorite ve bilginin düzenine dair basit bilgi faktörlerinde anlamlı düşüşler tespit edilmiştir. ASSIST ve EBI arasındaki korelasyona bakıldığında da ASSIST alt faktörü derinden yaklaşımla toplam EBI puanı arasında anlamlı bir negatif korelasyon tespit edilmiştir. Ek olarak, üç sömestr boyunca sürmekte olan uzun soluklu bir başka EBI araştırmasının ilk analizi yapılmakta ve sonuçlar, epistemik inançlar/sanılar araştırmaları ve bilgi inşası pedagojisi ve teknolojisi babında değerlendirilmektedir. Bazı epistemik inanç ve sanıların alana göre değişebileceğine işaret eden anlamlı farklar bulunmuş olup kabataslak değerlendirmeleri yapılmaktadır. Öğrencilerin EBI toplam puanı bazında nesnellikten öznelliğe kaydığı, alt faktör açısından da genelde, alan bazında ve alan içi birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri bazında bilirkişi otorite, bilginin düzeni ve bilgi edinme hızı faktörlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC