Akademik Bilisim 2009

TitleMODA: Uyarlanabilen Bir Çoklu Ajan Sistemi
Author(s)Author #1
Name: Fatma Cemile Serçe
Org: Atılım Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Country: Turkey
Email: fcserce__at__atilim.edu.tr

Author #2
Name: Ferda Nur Alpaslan
Org: ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği
Country: Turkey
Email: alpaslan__at__ceng.metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsÇok ajanlı sistemler, uzaktan eğitim, adapte olabilen sistemler, kişiselleştirme, öğrenme tarzları
AbstractMODA: Öğrenme Yönetim Sistemlerine Adapte Olabilme Özelliği Katan Bir Çoklu Ajan Sistemi

Bu çalışmada, herhangi bir öğrenme yönetim sistemine entegre edilebilen, entegre olduğu sisteme öğrenci profiline uygun adapte olabilme özelliği katan, çoklu ajan teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir sistem anlatılmıştır.

Bir öğrenme yönetim sisteminin adapte olabilmesi, onu kullanan kullanıcıların farklı özelliklerine, tercihlerine, öğrenme stillerine uygun, diğer bir ifade ile kişiselleştirilmiş, öğrenme ortamı sunması anlamını taşır. Giderek farklılaşan öğrenci profili öğrenme yönetim sistemlerinin bu farklılığa cevap verebilir nitelikte olmasının önemli bir değerlendirme kriteri olmasına neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra, yazılım dünyasında çok farklı alanlarda kullanılan ajan teknolojisi, eğitim ortamlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Çoklu-ajan tabanlı bir öğrenme yönetim sistemi ya da benzeri bir sistem mevcut değildir. Halen kullanılmakta olan öğrenme yönetim sistemlerinin alt yapılarının değiştirilmesi hem zamanefor ve maddi kayıplar getirecektir. Bu çalışmada var olan öğrenme yönetim sistemlerinin altyapılarını bozmadan hem kişiselleşebilme hem de ajan teknolojisne sahip olma özelliği katacak bir üst modul sistemi önerilmiştir. MODA adını verdiğimiz bu sistem, öğrenci profil bilgisi ile öğrenme yönetim sisteminden gelen içerik bilgisi üzerinde çalışır ve öğrenciye en uygun içerik bilgisi listesini öğrenme yönetim sistemine sıralı olarak gönderir. Öğrenme yönetim sistemi ile konuşma, profil bilgilerinin tutulması, en uygun içeriğin seçilmesi, koordinasyon ve yönetim işleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ama bütün olarka görev yapan ajanlar mevcuttur.

MODA sistemi, TCP protokolünü baz alan iletişim modeli ile herhangi bir öğrenme yönetim sistemine entegrasyonu sağlanır. Hali hazırda MODA, OLAT, Docebo ve Moodle öğrenme yönetim sistemleri ile entegre edilebilmiştir.

Bu çalışmada MODA sistemi içerisindeki ajanlar, öğrenci ve içerik profil modelleri, adaptasyon stratejisi, iletişim modeli ve örnek bir öğrenme yönetim sistemine entegrason bilgileri sunulmuştur.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Mühendisliği Y
Yazılım Geliştirme Ortamları
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 128.doc (427KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC