Akademik Bilisim 2009

TitleTürkiyede eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler
Author(s)Author #1
Name: Feray Uğur Erdoğmuş
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: uferay__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Universitesi
Country: Turkey
Email: kursat__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordseğitim teknolojileri, master ve doktora tezleri,
AbstractBu çalışmada Türkiyede Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri alanında master ve doktora bölümü olan tüm üniversitelerin yayınladığı master ve doktora tezleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda 248 master ve doktora tezine ulaşılmış ve bu tezler kullandıkları methodoloji, örneklem oluşturma teknikleri, araştırma çevreleri, kullandıkları veri toplama envanterleri ve araştırma konuları açısından incelenmiş ve sınıflandırılmıştır.

Çalışmanın amacı eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde konu, örneklem ve methodoloji olarak genel eğilimleri belirlemektir. Tezlerde elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve bu alanlarda eğilimler belirtilmiştir.
Topics Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC