Akademik Bilisim 2009

TitleANAYURT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Author(s)Author #1
Name: YILMAZ VURAL
Org: STM A.Ş
Country: Turkey
Email: yvural__at__stm.com.tr

Author #2
Name: MUSTAFA BAYINDIR
Org: STM A.Ş
Country: Turkey
Email: mbayindir__at__stm.com.tr

Author #3
Name: ONUR TAMER
Org: STM A.Ş
Country: Turkey
Email: otamer__at__stm.com.tr

Other Author(s)
KeywordsAnayurt Güvenliği, bilgi güvenliği, bilgi sistemleri güvenliği, bilişim güvenliği, ülke bilgi güvenliği, ülke güvenliği
AbstractBilgiler, bilgi sistemleri aracılığıyla üretilmeye, işlenmeye, taşınmaya ve depolanmaya başladıkça bu ortamlarda alınması gereken farklı güvenlik önlemleri gündeme gelmiştir. Ulusal bilgi sistemlerinde muhafaza edilen ülke güvenliği açısından kritik olan bilgilerin güvenliğinin yüksek seviyede sağlanamamasından kaynaklanabilecek zafiyetler, anayurt güvenliğini tehdit etmektedir. Anayurt güvenliğinin yüksek seviyede sağlanabilmesi için, ülke bilgi varlıklarının değerinin iyi tespit edilerek korunma maliyetinin belirlenmesi, ülke bilgi güvenliği bilincinin topluma yerleşmesi, anayurt güvenliğinin parçası olan farklı sistemlere ait bilgi güvenliği yönetiminin geliştirilecek milli standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu önemden dolayı yapılan çalışmada bilgi sistemleri güvenliğinin yüksek seviyede sağlanması üzerine araştırma yapılmış ve anayurt güvenliği bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
Topics Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Comments
YILMAZ VURAL
YAZILIM MÜHENDİSİ STM A.Ş.
Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bitirdi. Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1996 yılında başlayan yazar 2000 yılından beri STM A.Şde Ağ ve Bilgi Güvenliği konusunda çalışmaktadır.
MUSTAFA BAYINDIR 
YAZILIM MÜHENDİSİ STM A.Ş.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde bitirdi. Halen ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1994 yılında başlayan yazar, 1999 yılından beri STM A.Ş'de Bilgi Sistemleri konusunda çalışmaktadır.
ONUR TAMER 
YAZILIM MÜHENDİSİ STM A.Ş.
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde bitirdi. İş hayatına 1998 yılında başlayan yazar, 2007 yılından beri STM A.Ş'de Yazılım Proje Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Submission 131.pdf (339KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC