Akademik Bilisim 2009

TitleBilimsel iletişimde Açık Erişim Yaklaşımı ve Türk Üniversitelerinde Durum
Author(s)Author #1
Name: Hatice Kübra Bahşişoğlu
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Turkey
Email: hkubra__at__mu.edu.tr

Author #2
Name: Aytaç Yıldızeli
Org: ULAKBİM
Country: Turkey
Email: aytac__at__ulakbim.gov.tr

Other Author(s)
Keywordsbilimsel iletişim, açık erişim, bilgi merkezleri, üniversiteler
AbstractBilimsel iletişim, bilim insanlarının çalışmalarının sonuçlarını karşılıklı olarak paylaştıkları tüm yapısal oluşumlar ve süreçler olarak tanımlanmaktadır. Nitekim bir bilimsel araştırma, ancak sonuçlarının ilgilenenlere ve geniş kitlelere hızlı ve ekonomik biçimde sunulmasıyla tamamlanmaktadır. Bu amaçla üretilen, yayınlanan ve kullanılan geleneksel araçlar, çoğunlukla mesleki ve/veya ticari kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi ve monograf türü yayınlardır. Ancak 1970lerden sonra özellikle bazı yayınevlerinin, sektördeki başka firmalarla birleşerek veya küçük firmaları satın alarak, hem dağıtıcılıkta, hem de yayıncılıkta tekelleşme çabaları dergi krizine neden olmuştur. Günümüzde küreselleşen ekonomi, küresel ekonomik krizin etkisini büyütürken, özellikle uluslararası ticari yayıncılar kârlı işlerinin devamını yayın fiyatlarını yükselterek sağlamaya çalışmaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişimi sayesinde, iletişimin ve yayıncılığın elektronik ortamlara kayması, yayıncıları aynı zamanda veritabanı üreticiliğine yöneltmiştir. İnternet olanakları ise geleneksel bilimsel yayıncılığın zaman alıcı hakemlik-editörlük işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini, baskı ve posta giderlerinin azaltmasını sağlamıştır. Bununla birlikte hızlı erişim ve kullanım kolaylıkları, yayıncıların ürün fiyatlarını yükseltilerek karlılıklarını artırmanın bir gerekçesi olmuştur. Hâlbuki bu yayınların alıcısı olan bilgi merkezleri/kütüphanelerin bütçeleri aynı oranda artmamaktadır. Bilim insanları bu soruna çözüm olarak kendilerinin ürettikleri ve denetledikleri bilgilerin sonuçlarını, İnternet olanaklarıyla herkesin erişebileceği şekilde paylaşmaya ve yayınlamaya başladılar. Açık erişim olarak nitelenen bu yaklaşım için çeşitli protokoller oluşturuldu ve yeni uygulamalar geliştirilmeye başlandı. Ülkemizde de açık erişim konusunda çeşitli makaleler yayınlanmakta ve uygulamaları yapılmaktadır. Bu bildiride amaç, üniversitelerimizde bilimsel iletişim açısından gerçekleşen; web sitelerinden sunulan uygulamaların neler olduğunu ve bilgi-belgeleri düzenleyici olarak kütüphanelerinin rolünü saptamak ve analiz etmek, elde edilen bilgilerden de yararlanarak öneriler getirmektir.
Topics Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Taram
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC