Akademik Bilisim 2009

TitleTürkiye nin Konu Kategorilerinde Dünya Bilimine Katkısı:1981-2007
Author(s)Author #1
Name: Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirel
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Turkey
Email: hakkid__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: Erdal Akıllı
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Turkey
Email: erdal__at__ulakbim.gov.tr

Author #3
Name: Ömer Büyükçınar
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Turkey
Email: omere__at__ulakbim.gov.tr

Author #4
Name: Veliye Latif
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Turkey
Email: veliye__at__ulakbim.gov.tr

Author #5
Name: Serpil Yetgin
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Turkey
Email: serp__at__ulakbim.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsBilimsel performans, Bilimsel Yayın, Etki Değeri, Atıf İndeksi
AbstractTürkiye nin Konu Kategorilerinde Dünya Bilimine Katkısı:1981-2007

Bilginin ekonomik bir değere sahip olduğu günümüz toplumlarında ülkelerin uluslararası platformdaki bilimsel bilgi üretim etkinliği hayati bir önem taşımaktadır. Bu noktada ilgili politikaların yönlendirilmesinde, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yatırımların ve öncelikli alanların belirlenmesinde dünya geneli ile karşılaştırmalı olarak ulusal akademik bilgi üretim performans göstergeleri üzerinden yapılacak değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada 1981-2007 zaman aralığında Türkiye dahil 45 ayrı ülke, 7 adet Blok Ülkeler olmak üzere toplam 52 başlıkta; yayın ve atıf sayılarının sadece kronolojik irdelenmesi yerine, Web of Science tarafından tanımlanmış 250 ayrı konu kategorisinde değerlendirilmesi yapılmıştır., Konu kategorileri National Science Indicators veri tabanının ISI Web of Science ile uyumlu başlıklarıdır. Ancak bu çalışmada kategoriler, SEKİZ KONU BAŞLIĞI altında toplanmıştır: 1-Temel Bilimler, 2-Tıbbi Bilimler, 3-Mühendislik Bilimleri, 4-Ziraat Bilimleri, 5-Diş Hekimliği, 6-Eczacılık, 7-Veterinerlik Bilimleri ve 8-Sosyal Bilimler şeklindedir. Temel Bilimler 52 bilim dalı, Tıbbi Bilimler 54 bilim dalı, Mühendislik Bilimleri 53 bilim dalı, Ziraat Bilimleri 7 bilim dalı, Diş Hekimliği ve Veterinerlik 1er bilim dalı, Eczacılık 2 bilim dalı ve Sosyal Bilimler 79 bilim dalından oluşmaktadır.
Amaç; sadece toplam yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayılarındaki değişimleri dikkate alarak (bugüne kadar hep yapıldığı üzere) ülkeler arasında, genel ölçekte de olsa, bir karşılaştırma yapmaktan öte, ülkenin tanımlanmış en ayrıntılı bilim dalındaki performansını belirleyerek ve ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak çok daha doğru sonuçlara ulaşmaktır.
Yayın sayısı hem AB-27 nin ve hem de ABD nin % 1,8 i kadar olan Türkiye, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de önünde, 26. sırada yer almaktadır; yayın başına düşen atıf sayısına göre yapılan sıralamada ise 45 ülke arasında sadece İran, Rusya ve Pakistan ın önünde 42. sıradadır. Üretilen bilimsel yayınların bu etki değeri düzeyi Dünya, OECD ülkeleri ve AB-27 ülkeleri ortalama değerlerinin yaklaşık üçte biri kadardır.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC