Akademik Bilisim 2009

Titleİlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları
Author(s)Author #1
Name: S. Sadi SEFEROĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgisayar öğretmeni, beklentiler, yöneticiler
AbstractÖZET
Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu gibi, öğrenme-öğretme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Günümüz okullarından beklenen de bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir. Okullarda teknoloji kullanımının olası yararlarının üst düzeyde gerçekleştirilebilmesinde ortamın paydaşlar olan öğretmenler, okul yöneticileri ve deneticiler anahtar konumda bulunmaktadırlar.
Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim öğretim ortamlarında etkili kullanımını sağlamak bilgisayar öğretmenlerinin görevleri arasındadır. Bilgisayarların bir öğretim aracı olarak kullanılabilmesinde, öğretmenlerin bu konuda sahip oldukları nitelikler çok önemlidir. Ancak bu becerilere sahip öğretmenlerin bu beklentileri ne ölçüde yerine getirebildikleri çalıştıkları ortamdaki diğer değişkenlere de bağlıdır.
Bu çalışmada ilköğretim okullarında çalışan bilgisayar öğretmenlerinin paydaşları olan okul yöneticileri ve deneticilerin, bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerine ilişkin görüşleri incelenmiştir.
Çalışma grubu Türkiyenin değişlik illerinde görev yapan 33 okul müdürü ve 31 ilköğretim müfettişinden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak bir anket kullanılmıştır. Veriler, ortalama, yüzde ve frekans kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin ve deneticilerin bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerinin eğitim öğretim dışı etkinliklerde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar öğretmeni, beklentiler, yöneticiler
Topics Eğitim Teknolojileri
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Comments
Submission 141.pdf (250KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC