Akademik Bilisim 2009

TitleKABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ
Author(s)Author #1
Name: Yonca Bayrakdar
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: yonca.bayrakdar__at__ege.edu.tr

Author #2
Name: Kasım Sinan Yıldırım
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: sinan.yildirim__at__ege.edu.tr

Author #3
Name: Aylin Kantarcı
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: aylin.kantarci__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKablosuz Duyarga Ağları, Saat Eşzamanlaması, Topoloji Kontrolü
AbstractKablosuz iletişim devrimi ve bunun sonucu olarak ortaya
çıkan küçük, kısıtlı enerji ve kaynağa sahip duyarga
düğümleri ve duyarga ağları, günümüzde dağıtık
sistemler kapsamında farklı gereksinimlere ve özelliklere
sahip önemli bir uygulama alanıdır. Saat eşzamanlaması
ve topoloji kontrolü, kablosuz duyarga ağları için
üzerinde aktif olarak çalışma yapılan araştırma
konulardan iki tanesidir. Geleneksel dağıtık sistemler
için üzerinde çok çalışılmış veya çözülmüş olan bu
problemler, kablosuz duyarga ağlarında değişik
parametrelerle ve gereksinimlerle birlikte yeniden ortaya
çıktılar. Bu bildiride duyarga ağlarında güncel
araştırma konusu olan saat eşzamanlaması ve topoloji
kontrolü hakkında bilgi verilmekte ve bu problemlerine
genel çözümleri sunulmaktadır.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Comments
Submission 143.doc (751KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC