Akademik Bilisim 2009

TitleSCORM UYUMLU EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE ÜNİVERSİTE BAZINDA UYGULANMASI
Author(s)Author #1
Name: Emin İBİLİ
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: emin_ibili__at__hotmail.com

Author #2
Name: Fatih BAYRAM
Org: Afyon Koacatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: fatih_bayram__at__aku.edu.tr

Author #3
Name: Fidan HAKKARİ
Org: Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan MYO
Country: Turkey
Email: fidanh63__at__hotmail.com

Author #4
Name: Mahmut KANTAR
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mkantar__at__aku.edu.tr

Author #5
Name: Mevlut DOGAN
Org: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mavlutdogan__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsUzaktan eğitim, SCORM, LMS, Web Tabanlı Eğitim, e-eğitim, Üniversite Bilişim Sistemleri
AbstractBilgi teknolojilerindeki önemli gelişmeler ile birlikte hızla artan bilgi yoğunluğu doğru bilgiyi bulma, bu bilgiyi yönetme gibi zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bu zorluklarla birlikte hızla artan nüfus oranı ve bu nüfusa yetişemeyen okullaşma ve öğretmen ihtiyacı toplumları geleneksel eğitim anlayışından farklı alternatifler bulmaya yöneltmiştir. İnternet ve Web Teknolojilerinde gelişmeler sayesinde bilg, zaman ve mekân sınırı tanımadan kolayca paylaşılabilir, yönetilebilir ve değerlendirilebilir hale gelmiştir. Web teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması ile birlikte günümüzde adına sıkça rastladığımız Web Tabanlı Eğitim Yönetim Sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerin eğitim-öğretimde kullanılması Sanal Kampus adı verilen eğitim yönetim sistemlerini oluşturmuştur. Bu eğitim yönetim sistemlerini dayanıklı, yeniden kullanılabilir, diğer yazılımlarla birlikte çalışabilir, ulaşılabilir, taşınabilir, olmasını sağlamak için SCORM standartları geliştirilmiştir.

Proje paralelinde geliştirilip tamamlanan bu çalışmada, SCORM uyumlu bir uzaktan eğitim sisteminin nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgiler verilmiş, analiz raporları hazırlanmış ve hazırlanan bu modüller ayrıntılı olarak anlatılmıştır
Topics Üniversite Bilişim Sistemleri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Comments
Submission 144.doc (1146KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC