Akademik Bilisim 2009

TitleGÜVENLİK SİSTEMİ İZLEYİCİ PERSONELİNİN GÖRSEL TARAMA DAVRANIŞININ ANALİZİ
Author(s)Author #1
Name: Onur İNCE
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: Turkey
Email: onurince__at__gmail.com.tr

Author #2
Name: Mehmet GÖKTÜRK
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: Turkey
Email: gokturk__at__gyte.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGöz İzleme, görsel dikkat, görsel tarama davranışı
AbstractBüyükşehirlerin merkezlerinde gerçekleştirilen terör saldırıları akıllara ne kadar iyi korunduğumuz sorusunu getirmektedir. Bu sorunu cevabını bulabilmek için de, bizi koruyanların performanslarını değerlendirebiliyor olmamız gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada güvenlik sistemi kamera görüntüleri izleyici personelinin görsel tarama başarısı deneyler ile analiz edilmeye çalışılmaktadır. Deneylerde ekranda amaç dışında beliren dikkat çekici resim veya sayıların görsel dikkati düşürüp düşürmediği sorgulanmaktadır. Dikkatin bu nedenlerden ötürü düşmesi durumunda izleyici personelin dikkatini üst seviyede tutmak için bir kontrol mekanizması önerilmiş, yapılan kontrollü deneylerle bu önermenin doğruluğu ispat edilmeye çalışılmıştır. Deney sonuçları analiz edildiğinde kontrol mekanizması olarak önerilen ek hedeflerin görsel dikkat üzerinde oto-kontrol sağladığı görülmüş, gerçek sistemlere getirilecek benzer bir kontrol mekanizması ile daha yüksek başarımlar elde edileceği sonucuna varılmıştır.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Comments
Submission 146.pdf (215KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC