Akademik Bilisim 2009

TitleAkıllı radyo ağlarında kapasite planlmasi
Author(s)Author #1
Name: Derya Çavdar
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: derya.cavdar__at__boun.edu.tr

Author #2
Name: Hüseyin Birkan Yılmaz
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: yilmhuse__at__boun.edu.tr

Author #3
Name: Tuna Tuğcu
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugcu__at__boun.edu.tr

Author #4
Name: Fatih Alagöz
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: alagoz__at__boun.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAkıllı radyo, performans analizi, hücresel ağlar
AbstractAkıllı radyo kablosuz iletişim teknolojilerinde yeni bir açılıma öncülük etmektedir. Akıllı radyo ağları doğası gereği sonsuz öncelikli düzenceye sahiptir. Bu nedenle her kaynağın hücre bazlı olarak takip edilmesi zorunludur. Bu çalışmada altyapı destekli akıllı radyo mimarisi için tektürel ve çoktürel trafik senaryoları altında, çok hücreli ortamda performansı incelenmiştir.Performans ölçütleri olarak, birincil ve ikincil kullanıcılar için bloke olma ve bağlantı kopması olasılıkları, ikincil kullanıcılar için
ayrıca zorunlu sonlandırma ve zorunlu frekans değiştirme olasılıkları incelenmiştir.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC