Akademik Bilisim 2009

TitleKüresel Bilgi Ekonomisi Üzerinde İlgili Web İçeriği ve Dile Erişimin Etkileri
Author(s)Author #1
Name: Ayşe İNALÖZ
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: Turkey
Email: ainaloz__at__tk.gov.tr

Author #2
Name: Mustafa ALKAN
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: Turkey
Email:

Author #3
Name: Mustafa ÜNVER
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: Turkey
Email:

Other Author(s)
KeywordsKüresel Bilgi Ekonomisi, Web İçeriği, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
AbstractBilgi ve Haberleşme teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınmasını tetikleyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede küresel bilgi ekonomisinin temelleri incelenmiş, ilgili web içeriği ve dile erişimin küresel bilgi ekonomisi üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet'te Türkce kullanımı ve İçerik
Comments
Submission 151.doc (435KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC