Akademik Bilisim 2009

TitleWeb 2.0 Araçlarının Öğretmen Eğitiminde Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Sedat Akayoğlu
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: akayoglu__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Gölge Seferoğlu
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: golge__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsWeb 2.0 Araçları, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojileri
AbstractWeb 2.0 Araçlarının Öğretmen Eğitiminde Kullanımı

Bu sunumda Web 2.0 Araçlarının öğretmen eğitiminde kullanımı ile ilgili bir eğitim programı önerisi sunulacaktır. Önerilen program İnternet araçlarını ve uygulamalarını öğretmenlerin denemelerini ve değerlendirmelerini sağlamak ve bunları öğretim sürecinde sınıflarında kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Öğretmen yetiştirmede İnternetin sunduğu araçlardan faydalanmak ve İnternet ortamlarını sınıflarına nasıl entegre edeceklerini öğretmenlere göstermek gerekmektedir. Aksi takdirde, eğitmeye çalıştıkları öğrencilere hitap edemeyeceklerdir. Günümüz teknolojisinin getirdiği yeniliklere rağmen sınıflarında sadece ders kitapları ile ders işleyen veya kendi öğrendiği şekilde öğretmeye çalışan öğretmenler eğer kendilerini geliştirmezlerse ve öğrencilerden kendilerine ayak uydurmalarını beklerlerse kısa bir süre sonra sınıflara girdiklerinde kendilerinden çok farklı bir dil konuşan, hayata bakışları çok farklı olan ve İnternet olmadan nasıl yaşanabileceğini anlamayan ve kısaca İnternet vatandaşı olan bir nesli yetiştirmeye çalışacaklar ve çok zorlanacaklardır. Bu durumu Prensky (2001) çok güzel özetlemektedir. Ona göre en büyük problem, tamamen eski bir dil konuşan ve dijital göçmen olan eğitimcilerimiz, tamamen yeni bir dil konuşan dijital yerlileri kendi dillerinde eğitmesidir. Böyle devam ederse, sonucunda iki nesil arasındaki fark giderek açılıp daha sonrasında sınıflar öğrenci ve öğretmenlerin birbirlerini anlamadıkları ortamlar olacaktır.

Öğretmenlerin eğitimi için önerilen program içerisinde yürütülecek derslerin tamamı WiZiQ (http://www.wiziq.com) ortamı üzerinden yürütülecektir. WiZiQnun seçilmesinde, ses, görüntü, dosya ve uygulama paylaşımına izin vermesi, yapılan oturumların kayıtlarının otomatik olarak tutulması ve katılımcı sayısı konusunda bir sınırlama olmaması etkili olmuştur.

Öğretmenlere öncelikle çevrimiçi olarak öğrencileri ile buluşabilecekleri ve sanal bir sınıf yaratacakları ortamlara örnek olabilecek uygulamalar gösterilecektir. Bu sınıflara örnek olarak kullanımı çok kolay olan Tapped In, Nicenet ve Dokeos ortamları gösterilecektir. Daha sonra çevrimiçi toplulukların nasıl işlediği, nasıl yürütüldüğü ile ilgili teorik bilgi verilecek ve mevcut topluluklardan örnekler verilecektir. Bunu takiben Del.icio.us aracı sayesinde sık kullanılanların internet ortamına taşıyabilmektedirler. Bu aracı öğretmenlerin sınıf içnde nasıl uygulayacakları tartışılacaktır. Bu araca ek olarak Filamentality sitesine de değinilecektir. Ardından öğretmenlerin Windows Movie Maker ile hazırladıkları videolarını İnternet üzerinden nasıl yayınlayacakları anlatılacaktır. Bunun için Podomatic (http://www.podomatic.com) kullanılacaktır. Podomatic, ses dosyalarınızı ve videolarınızı kolaylıkla yüklenebileceği bir sitedir. Aynı zamanda yüklenen bu videolara ve ses dosyalarına kullanıcılar yorum da yazabilmektedir. Ardından da, konu ile ilgili olarak RSS desteğinin ne işe yaradığı ile ilgili bilgi verilecektir. Daha sonra blogların öğretimde kullanımı üzerinde durulacak ve örnek olabilecek bloglar öğretmenlere tanıtılacaktır. RSS desteği blogların da önemli bir parçası olduğu için, RSS desteği de bloglarla ilişkilendirilerek verilecektir. Öğretmenlerden bu oturum sonunda sınıfları için bir blog hazırlamaları ve öğrencilerin bu bloglara yazmalarını sağlamaları istenecektir. Bunu takiben öğrencilerin internet üzerinden aynı sayfa üzerinde çalışmalarına ve ortak proje yapmalarına olanak sağlayan wikilere ve Google Belgelere (http://docs.google.com) değinilecektir. Bu oturum sonunda, öğretmenler için bir wiki sayfası açılıp bu sayfa üzerinde öğretmenlerin ortak projeler üretmeleri istenecektir. 3 boyutlu ortamlar son zamanlarda eğitimde sıkça kullanılmaya başlayan araçlar arasındadır. Bu ortamların ilk örneği Active Worlds (http://www.activeworlds.com) olup bu alanda 90lı yıllardan beri birçok çalışma yapılmıştır. Son zamanlarda, bu ortamlara Quest Atlantis (http://www.questatlantis.com) ve Second Life (http://www.secondlife.com) da eklenmiştir. Bu eğitim programında, Active Worlds ve Quest Atlantis kısaca tanıtılacaktır ama uygulamalar Second Life ortamı üzerinde yapılacaktır.
Topics Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC