Akademik Bilisim 2009

TitleMASRAF YÖNETİM YAZILIM MİMARİSİ
Author(s)Author #1
Name: Zeki Bozkuş
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: Turkey
Email: zeki.bozkus__at__khas.edu.tr

Author #2
Name: Christophe Bisson
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: Turkey
Email: cbisson__at__khas.edu.tr

Author #3
Name: Taner Arsan
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: Turkey
Email: arsan__at__khas.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsWeb application, expense management software, the Internet, SaaS
AbstractÖZET

Son yıllarda iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, web uygulamalarının çok süratli bir şekilde yayılmasına imkan sağlamıştır. Web uygulamalarının her zaman, her yerde ve herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilmesi, mobil iş gücü olan şirketlerde büyük faydalar sağlamaktadır.

Web uygulamaları günümüzde popüler hale gelmiştir. Çevrimiçi (online) yazılım kiralama yada çevrimiçi bilgi depolama uygulamalarını örnek olarak verebiliriz. Biz inaniyoruz ki bir çok web uygulaması hala keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle 3Gnin yayılması yeni web uygulamalarını ortaya çıkaracaktır. Bizim araştırmalarımızın sonucunda şirketlerdeki personelin masraflarını, şirket için yaptığı harcamalarını akışkan (streamline) edebilecek web uygulamasına acil ihtiyaç olduğuna, bunlar üzerinde bir çok yenilik ve iyileştirme yapılabileceğine inanıyoruz.

Şirketler genellikle personelin masraflarını intranetlerinde doldurabilecekleri yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar personel harcamaları hakkında bilgi biriktirmek ve son olarakta bu harcamaların aritmetik toplamını bulmak için geliştirilmiş basit yazılımlardır. Bunlar özellik olarak excel çalışma sayfasıyla yapılabilecek seviyede sonuçlar doğurmaktadır.

Bu çalışmada bizim önerimiz ise şirket personelinin harcamalarınıyla ilgili her türlü işlemi (send, receive, request, process) Internet´ten, her hangi bir Internet cihazindan ve her hangi bir yerde yapabilme imkanı sağlamaktadır. UMTS teknolojisi sayesinde bir cok cihazın Internet etrafında birleşebilmesi ve bunun 3G ve 4G gibi mobil teknolojinin bir parçası olması, bizim önerdiğimiz gibi web uygulamalarının her an ve her yerde ulaşılabilmesini sağlayacaktır. Amacımız, Analitik Masraf Yönetim Sistemi ile hem personelin, hemde yöneticilerin elini güçlendirmektir (empowerment). Kullanılması çok sezgisel olan sistemimiz sayesinde yöneticilerin harcamaları görsel olarak algılayabilecekleri gerekli ve gereksiz harcamaları ayırt etmesini kolaylaştıracak, personelin ise akıcı bir şekilde masraflarını girip paralarını en kısa zamanda şirketten almalarını sağlayacaktır.
Topics Yazılım Mühendisliği Y
Web Servisleri
Comments
Submission 153.doc (329KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC