Akademik Bilisim 2009

TitleTürkiyede Saglik Bilisimi: Bir Kisisel Degerlendirme
Author(s)Author #1
Name: Bilal Ak
Org: Emekli Yrd. Doç
Country: Turkey
Email: Bilal.ak__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsSaglık Bilişimi,
AbstractTürkiyede Saglik Bilisimi: Bir Kisisel Degerlendirme

Bilişim alanının bir alt sistemini oluşturan sağlık bilişimi,uygulamada aile hekimliği bilgi yönetim sistemleri,hastane bilgi yönetim sistemleri,tıp bilişimi,ulusal sağlık bilgi yönetim sistemleri gibi adlarla uygulamalarda yerlerini almaktadırlar.

Üniversitelerde sağlık ve hastane bilgi sistemleri konusunda ilk lisans ve lisans üstü eğitim Hacettepe Üniversitesinde başlarken,bu konulardaki İlk hastane uygulamalarının 1990'lı yıllarda başladığı görülmektedir. Sağlık bilişimi konusunda ilk kurumsal çalışmalar SSK Genel Müdürlüğü tarafından başlatılırken,Sağlık Bakanlığı Sağlık Projeleri Genel Koordinatörlüğü tarafından Dünya Bankası kredileri ile projelendirilmeye başlanmıştır. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bilhassa Hastane Bilgi Yönetim Sistemleriyle ilgili uygulama yazılımlarını kendisi yapmak istemiş,fakat 2004 yılından sonra bu işin piyasaya açılmasından sonra özel swektör bu alanda hızla gelişmiş ve kısa sürede önemli kazanımlar ve başiarı öyküleri sözkonusu olmuştur.

1987'li yıllarda Hastane Bilgi Yönetimi Dersleri Amstrat-64 bilgisayarları ile başlatılırken,SSK hastanelerinde bir eczane proğramının kullanılması hastane otomasyonu olarak kabulş edilirken,bugün entegre hastane bilgiş yönetim sistemlerine,teletıp uygulamalarına,Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminin uygulanmasına,kağıtsız hastanelered,sağlık alanında veri madenciliğine ve hatta dijital hastanelere uzanan tarihsel bir süreç,tıp alanında uzaktan eğitim ve gelecekte sağlık bilişimi konuları bu bildirinin kapsamını oluşturacaktır.
Topics İnternet ve Medikal Bilişim
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC