Akademik Bilisim 2009

TitleAvrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL): Türkiye'deki Uygulamalar
Author(s)Author #1
Name: Hüseyin Can ŞENEL
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: b0439049__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name: Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsECDL, bilgisayar yetkinliği, ECDL projeleri
AbstractTeknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği ve yaşamın her alanını etkilediği günümüzde bu çağın gerekliliklerine ayak uydurmak hem bireylere hem de toplumsal kurumlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bilgi çağı olarak da adlandırılan günümüzde bireylerin toplumun gelişmesine katkı sağlayabilmeleri için bilgiye hızla ulaşmaları, ulaştıkları bilgiyi işleyebilmeleri ve bu bilgilerden yeni bilgiler ortaya çıkarmaları beklenmektedir. Bu nitelikleri taşıyan bireylerin kendilerini gerçekleştirmiş, bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen, bilgisayar okur-yazarı bireyler oldukları söylenebilir. Günümüzde dünya çapında temel bilgisayar okur-yazarlık standartlarını belgelendiren sertifika ECDL-F vakfı tarafından geliştirilen ECDLdir. ECDL birçok Avrupa ülkesinde (Avrupa Birliği üye ülkeleri dahil) bilgisayar yetkinliğini simgelemektedir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar ile ECDL sahibi nüfus artmaktadır. Bu çalışmada da ülkemizde son yıllarda yoğunlaşmakta olan ECDL çalışmaları incelenmiştir.
Topics Temel Bilişim Eğitimi
Comments
Submission 159.pdf (299KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC