Akademik Bilisim 2009

TitleTÜRKİYENİN BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ: 2006-2010 EYLEM PLANI ANALİZİ
Author(s)Author #1
Name: M.Burak Buluttekin
Org: Dicle Üniversitesi
Country: Turkey
Email: bbuluttekin__at__dicle.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi, Türkiyenin Bilgi Ekonomisi Performansı
AbstractGünümüzde bilim, teknoloji ve bilişim alanlarında yaşanan hızlı ilerlemelere bağlı olarak etkin bir üretim faktörü haline gelen bilgi -artan ölçüde üretim, kullanım ve yayılması perspektifinde- dünya ekonomik sisteminin, bilgiye dayalı bir oluşum süreci yaşamasına neden olmaktadır. Bilgi; ekonomik yapının üretim, tüketim, maliyet, yatırım, ticaret, istihdam ve piyasa faaliyetlerine güçlü bir biçimde etki etmektedir.

Dolayısıyla bilginin elde edilmesi, işlenmesi, dönüştürülmesi ve dağıtımı süreçlerini kapsayan bu bilgi ekonomisi; bilginin firmalar, kuruluşlar, bireyler ve toplumlar tarafından daha ileri bir sosyal ve iktisadi gelişme için yaratıldığı, yayıldığı ve kullanıldığı ekonomiyi tanımlayan bir kavramı karşılamaktadır.

Bu nedenle, ülke ekonomilerinin gelişmişlik performansı, bu sahalarda oluşan bilgiyi, ekonomik yapılarına hızla adapte edebilme ölçüsüyle değerlendirilebilir. Bu amaçla yapılan çalışmada, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) temelinde, Türkiyenin bilgi ekonomisine uyum performansı belirlenmek istenmektedir.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Comments
Submission 161.doc (1124KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC