Akademik Bilisim 2009

TitleNESNELER İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR Mİ? CEVAP: RFID
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Erkan Yüksel
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: eyuksel__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: Şafak Durukan Odabaşı
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: sdurukan__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsRFID, RFID etiket, okuyucu ,denetleyici, middleware,, EPC, EPCGlobal
AbstractDoğru bilgi ve hız veri toplamanın iki temel unusurudur. Dolayısıyla, nesne ve nesneye ait hizmetlerin hareketlerini izlemek, yönetmek, bunları ilgili yerlere yönlendirmek için nesneler hakkında detaylı bilgilere ve bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek, veri iletişiminde ve yönetiminde kullanılabilecek olan RFID, nesnelerin takibinde yeni bir çözümle karşımıza çıkmaktadır. Bir otomatik tanımlama sistemi ve kablosuz iletişim teknolojisi olan RFID, yapabilecekleri sadece nesne tanımlama ve takibi ile sınırlı olmayan, çok geniş uygulama alanları bulan, son yılların en ümit verici teknolojilerinden biridir. RFID alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi teknolojilerinde kısaca dinamik bir verinin kullanılabileceği ya da gereksinim duyulabileceği her alanda kullanılabilir. RFID, kolay, hızlı, hatasız veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu oluşturabilecek bir sistemdir. RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında firmaların, kurumların nesleri kontrol etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede yardımcı olmaktadır. Bu bildiride, RFID teknolojisi, temel sistem yapısı ve çalışma prensibi tanıtılacak; RFID sistemleri için standartlar geliştirmeye odaklanmış EPCglobal ağı ve verdiği hizmetler hakkında bilgiler sunulacaktır.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Sistem ve Ağ Yönetimi Ağ ve Sistem Yönetimi
Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Comments
Submission 163.pdf (407KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC