Akademik Bilisim 2009

TitleWeb Tabanlı Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları (E-Devlet ve Etkin Devlet)
Author(s)Author #1
Name: Bülent Çizmeci
Org: Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanılğı Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
Country: Turkey
Email: bulent.cizmeci__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsWeb, Ağ, E-Devlet, Etkin Devlet, Taşınır Mal Yönetmeliği, AB projeleri, Tübitak Projeleri
AbstractBilindiği üzere 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle 01.01.2006 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı kanun ile etkin ve verimli bir devlet amaçlanmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği ile devlete ait demirbaşların kayıt alınması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Üniversitemize ait Taşınır Malların takibi için otomasyon ile ilgili çalışmalara 15
Şubat 2007 tarihinde başlanmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaklaşık bir
yıllık sürede elde ettiğimiz tecrübelerden yola çıkarak yönetmelik ile uyumlu bilgisayar programımızdaki
işlemlerin nasıl gerçekleştiği, sonuçlarının nasıl alındığı ve sık karşılaşılan problemlerin özellikle
uygulama da nasıl çözüldüğü örnek sorular üzerinden anlatılmıştır. İkinci bölümde ise bu örneklerin
video çözümleri gösterilmeye çalışılmıştır.

E-devlet ve etkin devlet konu başlığında deneyimlerimizi aktarmaya çalışıcağım.
Link 1: http://strateji.erciyes.edu.tr/yayinlar/thumbnails/PDF/4.tasinir.pdf

Link 2:
http://strateji.erciyes.edu.tr/yayinlar/yayinlar.html

Link 3:http://www.bulentcizmeci.com/yayinlar.html
Topics E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC