Akademik Bilisim 2009

TitleAÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI: AÇIK KAYNAK FELSEFESİNİN EĞİTİME YANSIMASI
Author(s)Author #1
Name: Engin Kurşun
Org: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ekursun__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kursat__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık Eğitim Kaynakları, Açık Ders Kaynakları,
AbstractDaha önce yazılım alanında başlayan açık kaynak felsefesinin , özellikle son bir kaç yıl içerisinde eğitim dünyasına da girdiğini ve özellikle yüksek öğretim kurumlarında hızla yayıldığını görmekteyiz. Bu hızlı yayılımın açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasının ötesinde öğretim elemanlarının gerek araştırma sonuçlarını, gerekse ders kaynaklarını paylaşması yönünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz . Öyleki , Massachusetts Institute of Technology Ünversitesinin başlattığı OpenCourseWare projesi, İngiltere Açık Üniversitesinin OpenLearn projesi, Rice Üniversitesinin Connextions projesi, bu hareketin belli başlı örneklerini temsil etmektedir. Bu projeler incelendiğinde, hepsinin farklı bir model izleyerek açık kaynak felsefesi zemininde buluştuğunu rahatlıkla görebiliriz. Yüksek öğretim kurumlarının bu çabalarının yanısıra UNESCO, OECD gibi uluslararası kuruluşların hazırladıkları raporlar ve oluşturdukları örgütler yardımıyla bu harekete vermiş oldukları destekler de göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda, Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational Resources) şeklinde ifade edilen yeni bir kavram ilk defa UNESCO tarafından 2002 yılında yapılan bir forum sonucu oluşan sonuç raporunda kullanılmıştır (Geser, 2007). Tüm bu gelişmelerin paralelinde, önerilen bildirinin amacı; dünyada bu konuda öne çıkan, birbirinden farklı modellerle işleyen ve açık kaynak felsefesi tabanında buluşan projeleri incelemek suretiyle bu projelerde izlenilen farklı yaklaşımları, günümüzdeki durumlarını ortaya koymak ve bu bağlamda Türkiye'deki açık ders kaynakları girişimini değerlendirmektir.
Topics Açık Kaynak Ders Araçları
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC