Akademik Bilisim 2009

TitleMPI İLE PARALEL PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
Author(s)Author #1
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey
Email: devkan__at__inonu.edu.tr

Author #2
Name: Ali Şahin
Org: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey
Email: asahin__at__inonu.edu.tr

Author #3
Name: Olgun Adem Kaya
Org: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey
Email: oakaya__at__inonu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsparalel programming, MPI, super computer
AbstractABSTRACT

Nowadays, there has been a significant improvement in the computer technology with regard to increasing demand and technological development. For example, processing speed reached GHz level. Despite this high level processing speed, it is still not adequate for some particular operations. Therefore, needs for super computers have been emerged. Super computer concept is a system in which more than one computer communicates with each other. Parallel programming, on the other hand, is a set of algorithms which enables computers to communicate with each other. In this paper, fundamentals of Massage Passing Interface (MPI) methods for parallel programming based on Linux operating system and parallel programming examples with the application of MPI were presented.

ÖZET

Günümüzde artan talep ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgisayar teknolojilerinde de önemli gelişmeler olmaktadır. Örneğin işlemci hızları GHz mertebesine ulaşmıştır. Buna rağmen bazı özel uygulamada dahi bu hızlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle süper bilgisayarlara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Süper bilgisayarlar, birden fazla bilgisayarın bir ağ üzerinde birbirleri ile iletişim halinde bulundukları sistemlerdir. Paralel programlama ise, bu bilgisayarların birbirleri ile haberleşmelerini sağlayan algoritmaların tümüdür. Bu çalışmada Linux işletim sistemi tabanlı paralel programlama yöntemlerinden bir olan MPIın temelleri ve MPI ile hazırlanan paralel programlama örnekleri sunulmuştur.

Topics Yazılım Geliştirme Ortamları
Comments
Submission 18.doc (145K)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC