Akademik Bilisim 2009

TitleTers Kod Mühendisliği Uygulaması - Windows - ReverseME
Author(s)Author #1
Name: R. Engür Pişirici
Org: Reverse Code Engineer - Serbest
Country: Turkey
Email: engur.pisirici__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsTers Kod Mühendisliği, Debugger, Disassembler, Decompile, Deobfuscation, Malware Analysis
AbstractWin32 - X86 Ortamında örnek bir ters kod mühendisliği uygulaması, Ayrıntılı olarak araçların kullanılması, ReverseMe olarak geçen "meydan okumalarından" örnek çozümler, Data Leech kavramının incelenmesi, örnek bir veritabanının ters kod mühendisliği kullanılarak çözülmesi

Topics Yazılım Geliştirme Ortamları
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Veri Madenciliği
Kriptoloji ve E-imza Kriptoloji ve e-imza
Comments
12 - 13 Şubat günlerinden birisinde olmak üzere ve diğer sunumlarımla çakışmaması dileği ile
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC