Akademik Bilisim 2009

TitleYENİ NESİL KABLOSUZ HETEROJEN AĞLAR ve QoS YÖNLENDİRME ALGORİTMALARI
Author(s)Author #1
Name: Şafak Durukan Odabaşı
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: sdurukan__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: A. Halim Zaim
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ahzaim__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsYeni nesil kablosuz ağlar, kablosuz heterojen ağlar, QoS, routing
Abstractİletişim teknolojilerindeki büyük gelişmelerle birlikte, Kablosuz Kişisel İletişim Sistemleri tüm dünyada hızla yayılmaktadır . Mobil kullanıcılar her an ve her yerden birbirleriyle iletişim kurmayı ve internete ulaşmayı isterler. Bu nedenle, kablosuz ağ servisleri mobil kullanıcılara yer ve zaman kısıtlaması olmayan iletişim olanağı ve kullanıcıların konumları ne olursa olsun bilgiye erişimi sağlamak zorundadır.
İkinci jenerasyon mobil iletişim sistemlerinin 1980lerde patlayıcı bir genişlemeyle ortaya çıkmasıyla, IEEE 802.11a/b kablosuz LAN, Bluetooth, IMT 200, sabit kablosuz erişim (FWA) ve daha bir çok kablosuz iletişim sistemi hayatımıza girerek, bu sistemler arasında haberleşmeyi daha uygun hale getirmişlerdir. Mevcut bu sistemler, mobilite, data seviyeleri, servis tipleri gibi farklı ihtiyaçları karşılamak için birbirlerinden bağımsız olarak dizayn edilmiş, uygulanmış ve çalışmıştır.
Bu sistemlerden bir kısmı, belirli bir coğrafik konumda, servisleri eş zamanlı olarak sağlayabilir; böylece belli bir servis alanındaki kullanıcılar için heterojen kablosuz bir ortam sağlanmış olur. Yeni nesil kablosuz ağlardaki anahtar özelliklerden biri de kablosuz iletişimin mükemmel olmasıdır. Kablosuz heterojen sistemlerin kusursuz entegresi; satıcılar, servis/uygulama/içerik sağlayıcıları, kural yapıcılar ve kullanıcıları içeren kablosuz endüstri dünyasında bir devrime yol açacaktır.
Bu çalışmada kablosuz heterojen ağlarda QoS Routing algoritmalarının çalışma mekanizmaları ve performansları incelenmiştir.Kural tabanlı bir metodoloji olan QRA (Quality of Service Routing Algorithm) üzerinde durulmuş ve bu algoritmanın sistem üzerindeki performansa etkisi incelenmiştir.
Topics Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
3G, 4G Teknolojileri
Comments
Submission 184.doc (440KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC