Akademik Bilisim 2009

TitleGerçek Zamanlı Video Kayıtlarına Veri Gizleme Uygulaması
Author(s)Author #1
Name: YILDIRAY YALMAN
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: yildiray.yalman1__at__kocaeli.edu.tr

Author #2
Name: İSMAİL ERTÜRK
Org: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: erturk__at__kocaeli.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGerçek Zamanlı Video, Steganografi, Veri Gizleme
AbstractGünümüzde, farklı sayısal ortamların (html, imge, ses, video vb.) kullanımı yaygınlaşarak artmaktadır. Buna paralel olarak, çoklu ortam ve bilgi güvenliği uygulamaları gibi güncel gereksinimler ile gizli veri gömme (steganography) temelinde yapılan çalışmalar da yoğun ilgi görmektedir. Bu bildiride sunulan çalışmanın temel amacı gerçek zamanlı video kayıtlarına gizli veri gömme uygulaması gerçekleştirmektir. Gizli verilerin gömülmesi işlemi bit düzleminde gerçekleştirilmiştir. Literatürde sunulan ve klasik LSB tabanlı birçok çalışmadan farklı olarak RGB ağırlık tabanlı kodlama kullanılan bu uygulamada, veri gömme kapasitesi nispi olarak oldukça arttırılmıştır.
Topics Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Comments
Submission 19.pdf (270KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC