Akademik Bilisim 2009

TitleSemantic Web (Anlamsal Ağ) Yapıları ve Yansımaları
Author(s)Author #1
Name: Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: emiroglu__at__baskent.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSemantik Web, Anlamsal Ağ, Web 3.0
AbstractBugünlerde, hemen hemen hayatlarımızın her alanında sayısal bilgi üretimi ve paylaşımı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Ancak elimizin altındaki bu hazineyi analiz ettiğimiz, birleştirdiğimiz, paylaştığımız ve onu kullanırken gittiğimiz yolu biçimlendiren teknik araçlar ve sosyal pratikler geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Internet üzerinde oluşan sosyal ağlar, yaygınlaşan elektronik günlükler ve kişisel yayınlar ile birlikte çığ gibi büyüyen sanal veri yığınının çöp haline gelmemesi ve aramalarda tekellere bağımlılığın son bulması için, içeriklerin ve kavramların birbirleriyle ve kişilerle ilişkilendirilebildiği anlamsal bir ağın (semantic web) oluşturulması durumunu ortaya çıkartmıştır. Fakat Internet teknolojilerindeki son gelişmeler (AJAX, XMI, RDF ve OWI gibi) ve birkaç teknik yenilik, verilere ilişkin yeni sosyal düzenleme lerle birlikte ağ yapısını (web) anlamsal ağ (semantic web) diye adlandırdığımız yapıya doğru ilerletmektedir.

Kişiselleştirilebilirlik webde yükselen bir değer haline gelmiştir. Web üzerinde kimliklerin ve kullanıcı alışkanlıklarının giderek belirginleşmesi ile birlikte görünümler kişiye göre şekillendirilebilir kılınmış, ancak sadece görüntüde değil işlevde de kişiselleştirme bir ihtiyaç halini almıştır. Anlamsal Ağ (Semantic Web), ağ içeriklerinin sadece doğal dillerde değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği, böylece bu yazılımların veriyi kolayca bulmasını, paylaşmasını ve bilgiyi birleştirmesini sağlamayı amaçlayan gelişen bir Internet eklentisidir. Bu çalışmada Anlamsal Ağ ile ilgili bilgiler verilecek, Web 3.0 a geçişte önemli bir aşama olan bu ağ yapısının gelişim ve kullanımına yönelik bulgular sunulmaktadır.
Topics Yeni Internet teknolojileri
Semantik Web ve Xml
Comments
Submission 192.pdf (151KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC