Akademik Bilisim 2009

TitleDESTEK VEKTÖR MAKİNESİ YÖNTEMİYLE TÜRKÇE KONUŞMA TANIMA SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİMİ
Author(s)Author #1
Name: Rıfat Aşlıyan
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: rasliyan__at__adu.edu.tr

Author #2
Name: Korhan Günel
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kgunel__at__adu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDVM, Destek Vektör Makinesi, Türkçe Konuşma Tanıma, Hece Tabanlı Konuşma Tanıma.
AbstractBu çalışmada, destek vektör makineleri (DVM) kullanarak hece tabanlı Türkçe konuşma tanıma sistemi geliştirilmiştir. Türkçe, sondan eklemeli bir dil olduğundan bir sözcükten birçok farklı sözcük oluşturulabilmektedir. Bundan dolayı hece tabanlı sistem düşünülmüştür. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi tanınacak olan her bir sözcüğün hecelerinin destek vektör makinesi ile eğitilmesi aşamasıdır. İkincisi ise seslendirilen sözcüğün eğitilmiş hece örnekleriyle karşılaştırılması aşamasıdır. Yani seslendirilen sözcüğün tanınma aşamasıdır. Geliştirilen orta ölçekli konuşma tanıma sisteminde kullanılan sözcüklerin her biri için yirmi beşer tane ses dosyaları oluşturulmuştur. Sözcüklerin ses sinyallerinden hece sınırlarının tespiti algoritmasıyla hecelerin başlangıç ve bitiş sınırları tespit edilmiştir. Bu işlemden sonra, hecelerin mfcc, doğrusal öngörülü kodlama(lpc), parcor ve cepstrum öznitelikleri elde edilmiştir. Heceler, destek vektör makinesi yöntemi kullanarak, biri ve diğerleri yaklaşımına göre eğitilmişlerdir. Tanıma süreci de buna göre yapılmıştır. Tanınma aşamasında tanınacak ses sözcüğün hecelerine en çok benzeyen 5er tane hece sıralı şekilde tespit edilir. Heceler art arda eklenerek sözcük oluşturulur. Eğer bu sözcük sözlüğümüzde yok ise bir sonraki heceler eklenerek yeni bir sözcük türetilir. Eğer sözlükte var ise tanınan sözcük bu olacaktır. Sistemin test edilmesi sonucunda mfcc özniteliklerine göre doğru tanıma oranı yaklaşık %91 olmuştur.
Topics Yazılım Geliştirme Ortamları
Veri Madenciliği
Comments
Submission 193.doc (148KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC