Akademik Bilisim 2009

TitleÇok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Oryantasyon Amaçlı Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey
Email: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsOryantasyon, Uyum Eğitimi, Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlar
AbstractOryantasyon bireylerin yeni bir duruma ya da ortama uyum sağlaması olarak tanımlanabilir. Örneğin ilköğretim, lise ya da üniversite öğrencileri bir okula başladıklarında ya da bireyler yeni bir mesleğe başladıklarında çevrelerini, ortamın imkanlarını ve kurallarını tanımak üzere bir oryantasyona tabi tutulabilirler. Oryantasyon geleneksel olarak kurumlarca yapılandırılmış fiziksel etkinlikler üzerinden yürütülmekle birlikte bilgi işleme ortamlarında son yıllarda ortaya çıkan Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlar (Multi-User Virtual Environments, MUVEs) oryantasyon amaçlı olarak kullanılabilir.

Second-Life (http://secondlife.com/), Active Worlds (http://www.activeworlds.com/), ve There (http://www.there.com/) gibi ortamlar Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların günümüz popüler örneklerindendir. Bu ortamların karakteristikleri arasında 3-Boyutlu ortamları içermesi, İnternet üzerinden erişilmeleri, ve çok fazla sayıda kullanıcıya avatarlar yardımı ile sosyal etkileşime izni vermesi gösterilebilir.

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde (BÖTE) müfredatın bir parçası olan İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları dersinde bir çok-kullanıcılı sanal ortam olan Active Worlds ortamı kullanılarak çeşitli oryantasyon ortamları tasarlanmıştır. Ankaradaki özel bir kolejde kullanılmak üzere 2007 yılı Bahar döneminde ilgili okuldaki öğrencileri şu hususlarda bilgilendirecek oryantasyon ortamları tasarlanmıştır: yangın ve deprem alarmı uygulamaları ve yönergeleri, servis oryantasyonu, bilgisayar labı oryantasyonu, kütüphane oryantasyonu ile havuz ve spor salonu oryantasyonu. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından kullanılmak üzere 2008 Bahar döneminde öğrencileri şu hususlarda bilgilendirecek oryantasyon ortamları tasarlanmştır: spor tesisleri, yemekhane, öğrenci kasabası, ulaşım, BÖTE bölümü, kampüs, mediko ve kütüphane.

Sunumda ilgili oryantasyon ortamları tanıtılacak, ortamların tasarım süreci konusunda katılımcılar bilgilendirilecektir.
Topics Yeni Internet teknolojileri
Web.20 ve Sosyal Ağlar
Eğitim Teknolojileri
Comments
Mustafa Hocam, kabul edilmesi halinde sunumu Perşembe ya da Cuma gününe koyabilir miyiz? Ders programım nedeni ile Çarşamba günü katılmam riskli görünüyor. Teşekkürler.
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC