Akademik Bilisim 2009

TitleKablosuz Sensör Ağlar ve Uygulamaları
Author(s)Author #1
Name: Tahir Emre Kalaycı
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tahir.kalayci__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywordskablosuz sensör ağlar, sensör düğüm, sensör ağ uygulamaları
AbstractKablosuz sensör ağlar son zamanlarda oldukça gündemde olan ve birçok alanda uygulanabilen yeni bir teknolojidir. Kablosuz sensör ağlar kullanılarak ortamla etkileşimli olarak bilgi toplanabilmekte, bu bilgi kollektif bir şekilde değerlendirilebilmekte ve gerektiğinde bilgiye dayalı olarak ortam üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu bildiride kablosuz sensör ağları tanımlanarak, bazı temel özellikleri üzerinde durulmuş, uygulama alanlarına örnekler verilmiştir.
Topics Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
Comments
Submission 197.odt (580KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC