Akademik Bilisim 2009

TitleMüzik Verileri İçin XML Tabanlı Diller
Author(s)Author #1
Name: İlker Kalaycı
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kalayciilker__at__gmail.com

Author #2
Name: Serdar Korukoğlu
Org: Ege Üniversitesi
Country: Turkey
Email: serdar.korukoglu__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsXML, Müzik, Müzik İşaretleme Dili
AbstractBilgisayar alanındaki uygulamaların ve internetin gelişmesi ile birlikte bilgi alışverişi de hızlanmıştır. Müzik alanında da verilerin iletimi, bilgilerin paylaşılması; müzisyenler, müzik severler için önemli bir konu durumuna gelmiştir.

Bir çok müzik uygulaması MIDI gibi formatları kullanırken bir çoğu da kendine özgü müzik formatı oluşturmaktadır. Genelde farklı biçimler kullandıkları için aralarında veri iletişimini sağlamak, bilgi alışverişini yapmak oldukça zordur. MIDI formatı kısmen buna çözüm olabilirken müziğin nota gösteriminde ve bilgi aktarımında eksik kalmaktadır.

XML(Extensible Markup Language) özellikle internette veri iletimini sağlayan veri saklamaya da yarayan esnek bir metin formatıdır. İnternet için genel standartları belirleyen Dünya Genel Ağ Birliğinin(World Wide Web Consortium-W3C) önermesi ve ücretsiz açık bir standart olmasından dolayı çokça kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Günümüzde bir çok yazılım ve uygulama; diğer benzer uygulamalarla veri alışverişini XML formatıyla yapmaktadır.

Müzik verilerinin aktarımını sağlayacak standart bir format çalışması XML teknolojisinin ve internetin çok yaygınlaşması ile XML tabanlı müzik işaretleme dillerini gündeme getirmiştir. Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış; müziğin nota gösterimi, çıkarsama ve analizi için tasarlanan bir format olan MusicXML'den müzik nesnelerini ve olaylarını işaretlemeyi hedefleyen MML(Music Markup Language)'e; akorları, sözleri depolayan ChordML'den çeşitli müzik içerikleri için arayüz tanımlamaya yarayan MCML(Music Content Markup Language)'e kadar bir çok dil tarif edilmiştir. Bu çalışmada bu dillerin tanıtımı ve karşılaştırması yapılacaktır.
Topics Semantik Web ve Xml
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC