Akademik Bilisim 2009

TitleKent Bilişim Sistemi ve e-Belediye
Author(s)Author #1
Name: Mustafa Coruh
Org: International School of Management, Paris
Country: Turkey
Email: mustafacoruh__at__ttmail.com

Other Author(s)
KeywordsBelediye, Yerel Yönetimler, Yönetişim, Sistem Yaklaşımı, Verimlilik, Etkinlik, Küreselleşme, Küresel Rekabet, Internet, Demokrasi, Bilişim Teknolojisi, Web Sitesi, Kent Bilişim Sistemi, Belediye Bilişim Sistemi, e-Belediye
AbstractBu makalede Bilişim ve özelliklede Internet Teknolojilerinin belediye hizmetlerinin sunulması üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Belediyelerde kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlamak için Belediye Bilişim Sisteminin kurulması gerektiğinden ve belediye hizmetlerinin e-Belediye altında internete nasıl taşınacağından ve bunun adımlarından bahsedilmiştir. e-Belediye hizmetlerinin neler olduğu açıklandıktan sonra kent halkına getireceği faydalardan bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde ise Dünyada yaşanan küreselleşme ve teknolojik değişimlerin nasıl belediye yönetimlerini yeni bir yapılanmaya zorladığı açıklanmıştır. Bilişim çağında e-Belediye Sistemlerinin belediye hizmetlerinin hakla ulaştırılmasında ki önemine değinilmiştir.
Topics İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Comments
Submission 201.pdf
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC