Akademik Bilisim 2009

TitleSAĞLIK-NET VE HARRAN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI
Author(s)Author #1
Name: İsmail YILDIZ
Org: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: iyildiz__at__harran.edu.tr

Author #2
Name: Engin ERTUNA
Org: ENLİL YAZILIM
Country: Turkey
Email: enginortatuna__at__yahoo.com

Author #3
Name: Ekrem UÇAR
Org: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey
Email: eucar__at__harran.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSağlık Net, Veri Paylaşımı, HBYS Entegrasyonu, MEDULA, ICD-10, HL7
AbstractABSTRACT

In this project the applications of both the Health-NET Project and the University of Harran Research and Implementation Hospital have been given.

Health-NET is a project executed by the Ministry of Health. By collecting all details produced in the health sector, direct development, collection in accordance with quality standards and by collecting data with the most accurate synthesis, this project improves efficiency and quality focused on in the health sector.

The aim of Health-Net is to continue to maintain an efficient and secure health center from "birth till death" while continuing to provide mass analysis. As a result, the aim is to increase efficiency and protective therapeutic health services.

With Health-Net; the health informatics standards in the sector, HBYS and HIS software, data security and confidentiality help the sector reach the standards required in the sector by the ministry.

As of 01.01.2009 the Health-NET Project is being implemented in our hospital.

ÖZET

Bu çalışmada Sağlık-Net projesi ve Harran üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan uygulamalar verilmiştir.

Sağlık-NET sağlık bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Sağlık kurumlarında üretilen her türlü datayı, doğrudan oluştukları yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden uygun sentezler yapılarak sağlık hizmetlerinde verim ve kalite odaklı , bir bilgi, iletişim ve analiz projesidir.

Sağlık-NETin amacı; hastaların doğumundan ölümüne kadar sağlık verilerini merkezi ve güvenli bir şekilde tutmak gerektiğinde kitlesel analizlerin yapılmasını sağlamaktır. Bunun sonucu olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Sağlık-NET sayesinde sektör içinde sağlık bilişimi standartları oluşacaktır, HBYS ve HIS yazılımları, veri güvenliği ve gizliliğ konularında bakanlığın sektörden beklentilerini ve sektörün uyması gereken standartları karşılamak zorunda olacaklardır.

Sağlık-NET projesi 01.01.2009 tarihinden itibaren hastanemizde kullanımına başlanmıştır.
Topics İnternet ve Medikal Bilişim
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC