Akademik Bilisim 2009

TitleBÜYÜK KAMPÜSLERDE IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ ÇÖZÜMÜ
Author(s)Author #1
Name: Erhan AKBAL
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: erhanakbal__at__firat.edu.tr

Author #2
Name: Aytuğ BOYACI
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: aytugboyaci__at__firat.edu.tr

Author #3
Name: Gürkan KARABATAK
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: gkarabatak__at__firat.edu.tr

Author #4
Name: Mustafa ULAŞ
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mustafaulas__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGüvenlik Kamera Sistemleri, IP Kameralar, Kampüs Kamerları,Güvenlik Sistemleri
AbstractGünümüzde büyük kampüslere sahip üniversitelerde, yerleşke içerisinde olabilecek olaylar önemli bir güvenlik unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversite yöneticileri güvenlik sorunları için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden en önemlilerden biri kamera güvenlik sistemleridir. Kamera güvenlik sistemlerinin literatürde çeşitli uygulama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden en uygulanabilir ve optimum çözüm üreten sistemler IP tabanlı güvenlik kamera sistemleridir. Analog kamera sistemlerinde, sistemin kontrolü ve kurulumu oldukça zordur. IP tabanlı kamera sistemlerinde ise ağ altyapısının düzgün planlanması ile çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Kullanılacak sistemde kamera merkezlerinin uygun seçilmesi ve kamera özelliklerinin optimum seçilmesi önemli bir unsurdur. Bu çalışmada IP tabanlı güvenlik kamera sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğu ve ağ altyapısında ne gibi ayarlamalar yapılması gerektiği ortaya konmuştur.
Topics Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Comments
Submission 206.doc (67KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC