Akademik Bilisim 2009

TitleİLKÖĞRETİMDE BAZI KONULARIN E-ÖĞRENME UYGULAMALARI
Author(s)Author #1
Name: Nesrin Özsoy
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: nesrinozsoy__at__yahoo.com

Author #2
Name: Veysel Fuat Hatipoğlu
Org: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey
Email: veyselfuat.hatipoglu__at__usak.edu.tr

Author #3
Name: Özge Yiğit
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: yigitozge83__at__hotmail.com

Author #4
Name: Galip Genç
Org: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey
Email: galip_genc__at__windowslive.com

Author #5
Name: Funda Gök
Org: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey
Email: funda.gok__at__hotmail.com

Other Author(s)Mustafa Kemal BERKTAŞ,Uşak Üniversitesi,mustafakemal.berktas__at__usak.edu.tr, Erhan ÖZDEMİR, Uşak Üniversitesi,erhan.ozdemir__at__usak.edu.tr, Deniz Uçar, Uşak Üniversitesi,deniz.ucar__at__usak.edu.tr
Keywordse-öğrenme,matematik,koni,çıkarma
AbstractÜlkemizde yıllardır Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesi adı altında hizmet veren uzaktan öğretim programı, günümüzde teknoloji ve bilgisayar kullanımının gelişimi ve yaygınlaşmasına paralel olarak yepyeni bir boyut kazanmıştır.E-Öğrenmenin eskiden var olan uzaktan öğretime göre en büyük farkı interaktif yani karşılıklı iletişim kurulabilir olmasıdır. Karşılıklı iletişimin uzaktan öğretimin içine girmiş olması doğal olarak bu tarz öğretime olan ilgiyi arttırmıştır. Sadece Anadolu Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp pek çok üniversite ve özel öğretim kurumları tarafından benimsenmiştir.
Katı cisimler arasında tabanı daire olan piramit olarak bilinen koninin öğrenimi, genellikle örgün öğretimde en çok sıkıntı çekilen konulardan biridir. Bu çalışmada öğrenciler ilk etapta algılayamadıklarından yeniden öğrenme ortamının oluşmaması sebebiyle bu konuda oluşan öğrenme eksikliklerini gidermek amacıyla koninin ve çıkarma işleminin öğretimi öğrencilerimizle birlikte E-Öğrenme yöntemiyle hazırlanmıştır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Uygulama örnekleri,panel ile upload edilemediği için gönderemedik,başvurumuz kabul edildikten sonra internet üzerinden yayınlayacağız.
Submission 207.doc (54KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC