Akademik Bilisim 2009

TitleBİLGİSAYARDA OKURYAZARLIK-OYUN UYUŞMAZLIĞI
Author(s)Author #1
Name: Ahmet Çebi
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey
Email: cebia__at__omu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordskökleşen bilgisayar okuryazarlığı (fundamental computer literacy), eleştirel bilgisayar okuryazarlığı (critical computer literacy), ustan arındırma düzeneğine dayalı bilgisayar oyunları (computer games based on mechanism of catharsis)
AbstractTÜMEL BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI VE USTAN ARINDIRMA DÜZENEĞİNE DAYALI OYUNLAR

(WHOLE COMPUTER LITERACY AND GAMES BASED ON MECHANISM OF CATHARSIS)

Bilgisayar okuryazarlığı, gelişimsel bağlam çıkış noktası yapılarak anlamlandırıldığında, birbiri üzerinde yükselen üç ana evreyle karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, doğumla yaşamın yedinci yılı arasındaki dönemde kendini gösteren tomurcuklanan bilgisayar okuryazarlığı (emergent computer literacy) ana evresi; ikincisi, somut işlemler döneminin başlangıcı olarak da imlenen yaşamın yedinci yılından dokuzuncu yılının sonlarına değin uzanan süreçte belirginleşen erken bilgisayar okuryazarlığı (early computer literacy) ana evresi; üçüncüsü, yaşamın dokuzuncu yılının sonlarından başlayarak, somut işlemler dönemini geride bırakıp soyut işlemler dönemi boyunca uzayıp gidecek olan tümel bilgisayar okuryazarlığı (whole computer literacy) ana evresidir. Sonuncu ana evre, kökleşen bilgisayar okuryazarlığı (fundamental computer literacy) ile eleştirel bilgisayar okuryazarlığı (critical computer literacy) olmak üzere, kendi içinde birbirini izleyen iki alt evreden oluşur. Tümel bilgisayar okuryazarlığı ana evresinin kökleşen bilgisayar okuryazarlığı alt evresi, ilköğretim dördüncü sınıf ile beşinci sınıfa denk düşmekte; aynı ana evrenin eleştirel bilgisayar okuryazarlığı alt evresi, ilköğretim altıncı sınıf ve sonrasına yayılmaktadır. Kökleşen bilgisayar okuryazarlığı ve özellikle de eleştirel bilgisayar okuryazarlığının gelişiminin önündeki en büyük engel, ustan arındırma düzeneğine dayalı bilgisayar oyunlarıdır. Bu oyunlar, varlıklarını borçlu oldukları düzeneğin doğasının bir sonucu olarak, bırakalım bilgisayar okuryazarlığının yaşamın doğal akışı içinde kendini gösterecek olağan gelişimine ket vurmayı, çocukların ve gençlerin beyinlerindeki yaratıcı üretim yapınaklarının tam da orta yerinde pimi çekilmiş bomba işlevi üstlenmektedir. Bu çalışma, bir yönüyle tümel bilgisayar okuryazarlığını tanımlamayı, bir yönüyle de ustan arındırma düzeneğine dayalı bilgisayar oyunlarının içyüzünü açığa vurmayı amaçlamaktadır.
Topics Temel Bilişim Eğitimi
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC