Akademik Bilisim 2009

TitleİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN BİR E-ÖĞRENME UYGULAMASI
Author(s)Author #1
Name: Semra Çelik
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: semra_celik__at__hotmail.com

Author #2
Name: Zerrin Ayvaz Reis
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ayvazzer__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name: Sevinç Gülseçen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey
Email: gulsecen__at__istanbul.edu.tr

Author #4
Name: Selim Yazıcı
Org: İstanbul Üniversitesi
Country:
Email: selim__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKOBİ, iş sağlığı ve güvenliği, e-öğrenme, uzaktan eğitim
AbstractKOBİLERE YÖNELİK TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR E-ÖĞRENME UYGULAMASI

Bu çalışmada geliştirilen uygulama ile ülkemizdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere(KOBİ) yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin uzaktan uygulanabilmesi için bir e-öğrenme örneği sunulmuştur. Amaç KOBİler için, 4857 Sayılı İş Kanunu ile verilmesi zorunlu hale gelen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin çalışanlara e-öğrenme yoluyla verilmesidir.
Geliştirilen e-öğrenme uygulaması sayesinde çalışanlara almaları zorunlu olan bir eğitim iş başında verilebilecektir. Ayrıca e-öğrenmenin avantajlarından faydalanılarak kullanılan eğitim yönetim sistemi altyapısı sayesinde alınan eğitimlerin takibinin de kolaylıkla elektronik ortamdan yapılabilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen uygulamada eğitimlerin hazırlanmasında ve sistemin alt yapısının oluşturulmasında açık kaynak kodlu bir eğitim yönetim sistemi olan Moodle ve hızlı uygulama geliştirme araçları kullanıldığından işletmelerin eğitim masraflarında ciddi anlamda tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir. Bunların yanında eğitim stratejisi olarak e-öğrenmeyi daha önce hiç kullanmamış ve kullanmayı düşünen KOBİlerin e-öğrenmeye yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlayacaktır. E-öğrenme uygulaması ayrıca çalışanlar arasında bir sinerji yaratılmasına ve kurum kültürünün oluşmasına da katkı sağlayacaktır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Düzenleme kurulundan gelen e-posta doğrultusunda bildiri başlığı kısaltılmıştır.Broşürde bu kısa başlık kullanılabilir. Özetin başında ve bildiri metninde ise uzun başlık kullanılmıştır.
Bildirinin diğer yazarlarının bilgileri de sisteme girilmiştir.Diğer yazarlara da kabul mektubunun gönderilmesini rica ediyoruz. 
Submission 211.doc (246KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC