Akademik Bilisim 2009

TitleÖğrencilerin Bireysel Özelliklerinin Yapay Zeka İle Belirlenmesi (Bulanık Mantık Örneği)
Author(s)Author #1
Name: İbrahim Yaşar Kazu
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: iykazu__at__firat.edu.tr

Author #2
Name: Oğuzhan Özdemir
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey
Email: oguzhan__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsYapay zeka, Çoklu zeka, Öğrenme Stili
AbstractBu çalışmanın amacı öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasında yapay zeka teknolojilerinin kullanılabilirliğini araştırmaktır. Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, sürekli değişkenlik gösteren ekonomik durumlar ve bunların sonucu ortaya çıkan sosyal, kültürel, siyasal oluşumlar bireylerin yetenekleri ve bireysel farklılıkları doğrultusunda eğitilmelerini gerektirmektedir. Bireyin zekasının türü ve öğrenme stili genellikle öğrenmedeki bireysel farklılıkları dikkate almak için kullanılır. Bu doğrultuda özellikle 1980'li yıllardan beri pek çok ülkede Çoklu Zeka Kuramı veya Öğrenme Stillerine Dayalı eğitim/öğretim uygulamaları yapılmaktadır. Bu özeliklerinin tespitinde kullanılan ölçeklerin değerlendirilmesi eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Ancak hızla gelişmekte olan yapay zekâ teknolojileri birçok alanda ve çeşitli amaçlar için kullanılabildiği için eğitim organizasyonlarını da etkilemektedir ve bu ölçeklerin değerlendirilmesinde de kullanılabilirler.
Topics Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 214.doc (241KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC