Akademik Bilisim 2009

TitleSANAT EĞİTİMCİ YETİŞTİREN KURUMLARIN AKREDİTASYONU İÇİN, MULTIMEDIA ÖZELLİKLİ BİLGİSAYAR AĞI: ACCREDIARTNET / MULTIMEDIA NETWORK FOR ACCREDITATION AT THE ART TEACHER EDUCATING INSTITUTIONS: ACCREDIARTNET
Author(s)Author #1
Name: Haldun Özbudun
Org: Harran Üniversitesi
Country: Turkey
Email: haldun.ozbudun__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsACCREDIARTNET, Multimedia Bilgisayar Ağı, Akreditasyon, Bilgisayar Destekli Sanat Eğitimi, Multimedia Network, Accreditation, Art Teacher Education for Computer Supported
AbstractSanat eğitimci yetiştiren kurumlarda yapılacak eğitim ve akreditasyon çalışmalarının verimliliğini arttırmak üzere, kurum içinde-dışında etkileşimli olarak çalışacak multimedia özellikli bir bilgisayar ağı oluşturulması genel hedeftir.
Bu hedef doğrultusunda kurulan multimedia bilgisayar ağı, istenildiği an denetlenebilme ve geliştirilebilme özelliği taşıyacaktır. Bu ağda, eğitim ve eğitim denetiminin verimliliğini sağlamak için akreditasyon takip yazılımı, multimedia içerikli sınav yazılımı, öğrenci gelişim izleme yazılımı (dijital portfolyo) ve multimedia eğitim yazılımları bulunacaktır.
Sistem, görsel-işitsel (video, fotoğraf, yazı, ses, vb.) ürünlerin bir multimedia sunucuda depolanması ve bu verilere, istendiği anda istemci bilgisayarlardan ulaşılması prensibi ile çalışacaktır.
Görsel-İşitsel veriler sunucuda arşivlenip, sürekli güncellenecektir. Eğitim alan kişi ile ilgili gelişim süreci, görsel-işitsel veriler dijital ortama kaydedilerek (dijital portfolyo oluşturularak) izlenecektir. Sınavlar multimedia içerikli olarak yapılacaktır. Sınav sonuçları e-posta ile öğrenci adresine gönderilecektir. Dersler internetten ve intranetten izlenebilecektir. Eğitim alan kişiler, ders çalışmak istediğinde arşivden yararlanabilecek, ödev olarak hazırladıkları sunumları şifreli olarak sisteme kaydedebilecektir. Derslere web-cam ile canlı yayın konuğu olarak katılma imkanı olacaktır.

The aim of the project is to create a multimedia network, running interactively in and outside of the institution, to increase productivity of education and accreditation studies in art teacher educating institutions.
This multimedia network can be inspected at any time and developed. This network include accreditation software follow up, examination software with multimedia content, student development observation software (digital portfolio) and multimedia instruction softwares.
The system is based on storing of audio-visual products in a multimedia server and reaching immediately these data from client computer when required.
Audio-visual data will be archived in the server and update continuously. Development process of the people educated will be inspected via saving audio-visual data to digital media (digital portfolio, spesific to person, will be created). Examinations will be performed multimedia contents. Examination results will be sended to students via e-mail. Lessons can be followed with internet and presentations for homework to the system with password. Experts at different subjects can join with web cam to the lessons as live broadcast guest.
Topics İnternet ve Sanat
Comments
Submission 216.doc (97KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC