Akademik Bilisim 2009

Titleİstatistiksel Veriye Dayalı Haritalandırma Yazılım Uygulaması
Author(s)Author #1
Name: Murat Gül
Org: Beykent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: muratg82__at__hotmail.com

Author #2
Name: Turhan Karagüler
Org: Beykent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: turank__at__beykent.edu.tr

Author #3
Name: Kenan Göçer
Org: Beykent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kenango70__at__yahoo.com.tr

Other Author(s)
KeywordsHaritalama Sistemleri, Renklendirme, Göç Bilgi Sistemi
Abstractİstatistiksel olarak toplanan yoğun verinin etkili ve özet olarak sunulması zaman zaman önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle veriler tablolar yöntemi ile ham sayılar olarak gösterildiğinden, anlaşılması ve değerlendirilmesi zor olabilmektedir. Grafikler ve çartlar verinin sunulmasında önemli kolaylıklar sağlasada, bu çalışmanın konusunu oluşturan bölgesel karşılıklı göç hareketleri örneğinde de olduğu gibi bazı alanlarda yetersiz kalmaktadırlar. Göç haraketleri istatistik verilerinin, harita ve renklendirme teknikleri kullanılarak çok daha pratik olarak sunulabilmesine olanak veren ve bu çalışmaya konu olan bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım statik olarak mevcut haritaları kullanabildiği gibi, koordinat bilgilerinin girilmesi yardımıyla dinamik haritalarda yaratabilmektedir. Ayrıca yazılım sayesinde, veri tabanına aktarılan istatistiksel veriler, istenilen kritelere göre renklere dönüştürülerek, çok daha çarpıcı ve karşılaştırma düzeyi yüksek enformasyon elde edilmektedir.
Topics Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Yazılım Mühendisliği Y
Veri Tabanı ve Yönetimi
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC