Akademik Bilisim 2009

TitleÇok Çözünürlüklü Mekansal Veri Tabanları
Author(s)Author #1
Name: Melih Başaraner
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl., Kartografya Anabilim Dalı
Country: Turkey
Email: mbasaran__at__yildiz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsMekansal Veri Tabanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sayısal Kartografya, Çoklu Gösterim
AbstractMekansal veri tabanları, uygulama gereksinimlerini karşılamak için gerekli bilgileri sağlayan gerçek dünya olgularının gösterimlerini depolamak amacıyla tasarlanır ve bilgilerin nasıl tutulduğu, tanımlandığı, organize edildiği; üzerinde hangi kısıtlamalar, işlemler ve kuralların uygulandığı; nasıl gösterildiği açısından farklı gereksinimlere sahiptir. Sonuç olarak, aynı gerçek dünya olgusu, bir veri tabanında farklı amaçlar için farklı şekillerde gösterilebilir. Dünyaya ilişkin farklı bakış açıları, farklı uygulamalar ve de farklı çözünürlükten dolayı mekansal olgular için geometrik, semantik ve grafik çokluluk söz konusudur. Bu olgular, gerek farklı ayrıntı düzeylerinde analiz yapılması, gerekse güncelleştirmelerin diğer ayrıntı düzeylerine otomatik aktarımı amacıyla çok çözünürlüklü mekansal veri tabanları içinde yapılandırılabilir. Bu yazıda, yeryüzüne ilişkin mekansal veri tabanlarıyla bağlantılı bazı temel kavramlar anlatılmakta ve özellikle çok amaçlı kullanıma yönelik olarak çok çözünürlüklü verilerin elde edilmesi ve mekansal veri tabanları içinde yapılandırılması konuları ele alınmaktadır.
Topics Mekansal Bilişim
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC