Akademik Bilisim 2009

TitleGPRS verileri yardımıyla araç rotalarının belirlenmesi problemine farklı bir yaklaşım
Author(s)Author #1
Name: Şahin BAYZAN
Org: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Country: Turkey
Email: msbayzan__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsGPRS, GPS, GIS, Araç Rotalama, En Kısa Yol, Navigasyon
AbstractHiç şüphesiz günümüz ulaşım problemlerinden en büyüğü ve en önemlisi şehir içi araç trafiğinin sıkışıklığı ve yer yer tıkanıklığıdır. Gün geçtikçe hızlı bir şekilde artan ve bu problemli trafiğe dahil olan çok sayıda araç bu durumu daha da karmaşık hale getirmiştir. Doğal olarak, problemde karmaşıklık ne kadar fazla olursa problemin çözümü de o kadar zorlaşmaktadır. Her ne kadar bu trafik karmaşıklığını çözmek için köprüler, köprülü kavşaklar ve tüneller yapılsa da bu sadece kısıtlı bir çözüm olmuştur. Aslında problemin bir diğer çözümü ve en akılcı olanı, şehir içi trafiğini bu sıkışıklıktan kurtarmak için araçları belirli veriler doğrultusunda farklı rotalara yönlendirmekten geçmektedir. Bir şehir içi trafik ağında bir noktadan diğerine gitmek için mutlaka takip edilen belli başlı rotalar bulunur. Bu noktada önemli olan ise seçilecek rotanın hedef noktaya en kısa mesafede olmasıdır.

Bu bildiride, başlangıç ve bitiş noktası belirlenmiş en kısa rotayı takip ederken, bu rota üzerinde yolun kapalı olması, trafiğin çok sıkışık olması gibi farklı sebeplerle meydana gelebilecek gecikmeleri, belli noktalara konumlandırılmış cihazlardan gelen verileri değerlendirerek ve yumuşak hesaplama (soft computing) yaklaşımıyla, araç kullanıcılarına alternatif rota öneren akıllı bir sistem tasarımı ve benzetimi sunulmaktadır.
Topics Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Comments
Submission 224.pdf (357KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC