Akademik Bilisim 2009

TitleMevcut Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi
Author(s)Author #1
Name: Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: Turkey
Email: eirtem__at__balikesir.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDeprem,Yapı,Bilişim,İnşaat
AbstractTürk Deprem Yönetmeliğinin 7. bölümüne göre, mevcut binaların yeterli deprem güvenliğine sahip olup olmadıklarının hesapla belirlenebilmesi için, öncelikle binanın mevcut durumu ile ilgili bilgilerin toplanması gerekmektedir. Mevcut binalardan toplanacak bilgiler :
- Bina Geometrisi,
- Eleman Detayları,
- Malzeme Özellikleridir.
Bu bilgiler ile,
- binaların doğrusal olmayan analizi ile kapasite (pushover) eğrileri,
- çoklu deprem seviyesi (orta, şiddetli(tasarım), çok şiddetli) için binanın performansları elde edilir.
Bütün bu işlemler için,
- yani bilgilerin toplanması,
- derlenmesi,
- işlenmesi,
-binanın kapasite eğrisinin elde edilmesi,
-ilgili deprem seviyesine ait bina performanslarının belirlenmesi için, yani deprem güvenliğinin yeterli olup olmadığının belirlenebilmesi
için
- bilgiye,

hesaplama işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için,
- bilgisayara
- bilgisayar programlarına
ihtiyaç vardır.

Bu nedenle, bilişimin bu alanda da ne kadar gerekli ve hayati önem taşıdığının göstergesidir. Ancak, bilgisayara verilecek bilgilerin doğru olması ve bilgisayardan alınacak bilgilerin işlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi için her zaman ve öncelikle bilgili ve bilinçli kullanıcıya yani insana gerek olduğu unutulmamalıdır.
Topics İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Comments
Submission 226.doc (46KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC