Akademik Bilisim 2009

TitleGrid Ortamları ve Grid Portal Uygulamaları
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Akif Nacar
Org: Harran Üniversitesi
Country: Turkey
Email: manacar__at__harran.edu.tr

Author #2
Name: Mehmet Akif Nacar
Org: Harran Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü
Country: Turkey
Email: manacar__at__harran.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsgrid, grid portal
AbstractBu çalışmada uygulamalı bilimlerde çalışan araştırmacılara sağlanan Grid alt yapısının Web ortamından erişilebilirliğini sağlamak için önerilen Grid portal teknolojileri ele alınmaktadır. Bu sayede araştırmacılar portatif, kullanımı kolay ve grafik arayüzü bulunan; Web tarayıcıları ile erişebildikleri Grid kaynaklarını yönetbilmekte, iş süreçleri başlatabilmekte, süreçleri takip edebilmekte, üretilen sonuçları görsel olarak sergileyebilmekte ve bu sayede uzakta bulunan paydaşlarla görüş alışverişinde bulunabilmektedirler. Bu çalışma yapmış olduğumuz CIMA ve VLab araştırma portallerini örnek olarak incelemekteyiz.
Topics Yazılım Geliştirme Ortamları
Comments
Sponsor bulma yorgunluğundan özeti ancak yazabildim. Tüm metni kısa zamanda göndermeyi umuyorum.
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC