Akademik Bilisim 2009

TitleTürkiye ve Dünyada Internet Yasaklarına, Sansüre ve Zararlı İçeriğe Karşı Yaptırım ve Uygulamalara Genel Bir Bakış
Author(s)Author #1
Name: Şahin Bayzan
Org: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Country: Turkey
Email: msbayzan__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsSansür, Zaralı içerik, internet yasakları
AbstractTürkiyede ve dünyada internet yasakları ve bazı ülkelerde sansür noktasında olan internet erişiminin engellenmesi önemli bir gündem konusu olmuştur. İnternetin yaşadığımız gezegeni, iletişim ve haberleşme noktasında bir köye dönüştürdüğü hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Milyonlarca alan adının ve bu alan adlarının barındırdığı milyarları bulan sayfaların bulunduğu bu iletişim ve haberleşme ağı birçok olumlu gelişmeyle birlikte olumsuzlukları da hayatımıza sokmuş bulunmaktadır. Ülkeler, gerek ülke güvenlikleri, gerek zararlı içeriklerden toplumun korunması vb. gibi nedenlerden dolayı kanunlar düzenleyerek bu devasa ağı denetleme yoluna gitmişlerdir. Bu denetlemenin ölçüsü ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazılarında aşırıya kaçan engellemeler söz konusu iken bazılarında bu kabul edilebilir seviyede olmuştur.

Bu bildiride internet yasaklarının Türkiyede ve dünyada ne şekilde uygulandığını irdeledik. Dünyadaki uygulamalara bakarak, sansür ifadesinin Türkiye açısından doğru bir yaklaşım olup olmadığının cevabını aradık. Bu konudaki yaklaşımda doğru olanın ne olduğunu ve bizlerin bu doğrunun neresinde olduğumuzu sorguladık. Dünyadaki uygulamalara bakarak, internete erişim özgürlüğünü de göz önünde tutarak önerilerimizi sunduk.
Topics İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Comments
Submission 23.pdf (221KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC