Akademik Bilisim 2009

TitleETKİN MÜŞTERİ HİZMETLERİ İÇİN MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME E-ÖĞRENME PORTALI ÖNERİSİ
Author(s)Author #1
Name: Elif Kartal
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: Turkey
Email: elifk__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: Selim Yazıcı
Org: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Country: Turkey
Email: selim__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name: Zerrin Ayvaz Reis
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: Turkey
Email: ayvazzer__at__istanbul.edu.tr

Author #4
Name: Çiğdem Selçukcan Erol
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: Turkey
Email: cigdems__at__istanbul.edu.tr

Other Author(s)
Keywordse-öğrenme, müşteri, bilgilendirme portalı, sosyal sorumluluk, müşteri memnuniyeti, e-öğrenme materyali
AbstractBu çalışmada, elektronik ortamda öğrenme fikrinin firmalar ve müşteriler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Temel olarak; firmalar kendi çalışanları için e-öğrenme kültürünü benimserken, müşterileri için ne yaptıkları araştırılmıştır. Bu amaçla yapılmış çalışmalar incelenmiş ve elektronik ortamdaki olması gereken eğitim hizmeti için bir örnek çalışma geliştirilmiştir.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Geç yüklediğim için özür dilerim. Umarım kabul edersiniz.
Submission 235.pdf (531KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC