Akademik Bilisim 2009

TitleÜNİVERSİTE KAYNAKLARININ ZAMAN PLANLANMASI VE İZLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: handan Kılıçaslan
Org: Kion Bilişim Yazılım Ltd
Country: Turkey
Email: handan.kilicaslan__at__kion.com.tr

Author #2
Name: Olti Buzi
Org: Kion SPA
Country: Italy
Email: olti.buzi__at__kion.it

Other Author(s)
KeywordsWeb, Üniversite bilgi sistemi, Öğrenci İşleri yazılımı, kaynak planlama, web servis
AbstractÜniversitelerin Öğrenci işleriyle yakından ilişkili olan en önemli konulardan birisi de ders saatlerinin planlanması ve üniversite kaynaklarının organizasyonudur. Derslerin dağıtımı kesinleştikten sonra, programlama aktivitesini, yeni öğretim gereksinimlerini karşılayacak kaynak kontrolü takip eder. İlk kontrol, yapılacak derslerle öğretim üyelerinin uygunluğunu karşılaştırmaktır, daha sonra ise sınıflar, laboratuarlar vb. uygunluğu değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda, derse katılacak öğrenci sayısı ve planlanan ders süresine dayanarak derslerin en iyi şekilde düzenlemesi yapılır. Ders ve Sınav dışındaki, seminer, konferans kurs gibi üniversitede gerçekleştirilen tüm etkinliklerin düzenlenmesinde kaynakların uygunluğunun tek bir merkezi bilgi sisteminde takip edilebilmesi ve duyurulabilmesini amaçlamaktadır.
Topics Üniversite Bilişim Sistemleri
Comments
Submission 31.doc (593KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC