Akademik Bilisim 2009

TitleCepte Taşınabilir Aygıtların Eğitimde Kullanılması Üzerine Bir Öneri: Mp4 Oynatıcı Örneği
Author(s)Author #1
Name: Sırrı KÜÇÜKARSLAN
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey
Email: skarslan__at__cu.edu.tr

Author #2
Name: Şemseddin KOÇAK
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kocaks__at__cu.edu.tr

Author #3
Name: Murat KARA
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey
Email: mkara__at__cu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsEğitim teknolojisi, mobil teknoloji, tam öğrenme, görsel zeka,
AbstractÜlkemiz üniversitelerinin bir çok bölümünde olduğu gibi, tarımsal amaçlı eğitim veren bölümlerden mezun olan öğrencilerin, tarım sektörünün beklentilerini karşılamada eksiklikleri görülmektedir. Türkiyede Ziraat Mühendisleri, AB ülkelerinin toplam Ziraat Mühendisi sayısının 20 katından daha fazla olduğu belirtilmiştir (İnan, 2005; Ülger, 2005). Bu fazlalığın yanısıra Ziraat Mühendisi unvanını almış elemanların çalışma hayatındaki mesleki uygulamalarda deneyimsiz kaldıkları görülmekte, bir bakıma eksiklikler örgün eğitimdeki yetersizliklere dayandırılmaktadır.
Üniversite eğitimi sürecinde, öğrencilerin eğitimindeki eksiklikleri gidermek amacı ile Tam Öğrenme Modeli kullanılabilir modellerden biri olarak öne çıkmaktadır. Tam Öğrenme Modelinin hayata geçirilmesi sürecinde, Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) eğitimciler tarafından destekleyici bir yöntem olarak kullanılabilir. BDÖ ihtiyacından ve bilginin dolaşım ve paylaşım hızına erişme amacı; bireysel öğrenme, yeterliğe dayalı öğrenme gibi bir takım çağdaş eğitim taleplerinin eklenmesine ve sonucunda yeni teknolojilerin aranmasına zemin oluşturmuştur. Bu bağlamda; radyo, televizyon, video, bilgisayar ve bilgisayar ürünleri eğitimde/öğretimde, öğretim araçları olarak öne çıkmakta, bu araçların mobil ve cepte taşınabilir versiyonları ise zamandan ve mekandan bağımsız kullanılabilirlik imkanları sunmaktadır. Cepteki mobil teknolojiler (cep bilgisayarı, cep telefonu, Mp3/Mp4 oynatıcı), kullanışlı ve ucuz fiyat avantajları nedeni ile de eğitim/öğretimde, öğrenmeyi destekleyebilmekte, bunun yanıda BDÖ de verimliliği arttıracak şekilde kullanılabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde verilmekte olan Tarımsal Yapılar Derslerinde, Tam Öğrenme Modeli kapsamında destekleyici eğitim materyali olarak MP4 görsel araçlarını kullanarak öğrencilere, (öğrencilerin görsel ve işitsel zeka alanlarından faydalanarak) teorik bilgilere ek olarak yeterli düzeyde uygulamanın yaptırılması, bu öğretim metodolojinin geliştirilmesidir.
Çalışmanın bir diğer amacı da BDÖde kullanılacak eğitim materyallerinin, hazırlanmasındaki süreçler ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunların neler olabileceği konusunda, görüşler getirmek, öngörülerde bulunmaktır.
Topics E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri
Comments
Submission 32.doc (32KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC