Akademik Bilisim 2009

TitleTürkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu
Author(s)Author #1
Name: Damla Öceş
Org: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Country: Turkey
Email: damlaoces__at__windowslive.com

Author #2
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Country: Turkey
Email: cebeciz__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordse-öğrenme, öğrenme nesnesi, öğrenme nesnesi deposu, öğrenme destek sistemleri, tarım
AbstractBirçok farklı tanımı bulunmasına karşın IEEE LOM Taslak Standardına göre eğitim, öğretim ve öğrenmede kullanılan sayısal veya sayısal olmayan herhangi bir varlık öğrenme nesnesi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte çoğu tanıma göre, herhangi bir okuma metni, görüntü, fotoğraf, alıştırma sorusu, benzetim, sanal ortam veya koleksiyon gibi öğrenmede kullanılan herhangi bir sayısal nesne akla gelmektedir. E-öğrenme alanında tekrar tekrar geliştirmek yerine ihtiyaç duyulduğunda daha önce geliştirilen nesnelerin paylaşılması, farklı e-öğrenme sistemlerinde yeniden kullanılabilmesi için standartlara dayalı yeniden kullanılabilir öğrenme nesnesi kavramı uzun bir süreden beri üzerinde çalışılan konulardan biri olmuştur.

Öğrenme nesnesi depoları e-öğrenme materyalinin bulunması ve kullanılmasında önemli işlevler üstlenirler. Önceleri eğitim-öğretim alanlarına tümüne yönelik olarak genel amaçlı olarak geliştirilen depolar son yıllarda disiplinlere özel nesneleri depolamak üzere geliştirilmektedir. Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu (TürkÖnde) da, tarım, gıda, veterinerlik, çevre, orman ve diğer yaşambilimleri için öğrenme nesneleri ve bunlara ait üstveri kayıtlarını depolamak üzere geliştirilmiş alan spesifik bir öğrenme deposu sistemidir. Depo, öğrenme nesnelerinin genel, eğitsel, teknik ve sınıflama özelliklerini ait üstverilerin IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) taslak standardına göre tanımlanması ve depolanmasını sağlamaktadır. TürkÖnde nesne içeriği bakımından ulusal ağırlıklı bir depo olmasına karşın küresel paylaşımı sağlamak üzere çok dilli arabirimleriyle küresel ölçekte de kullanılmaktadır. Depoda şu an için 362si yerel olmak üzere 780 öğrenme nesnesi bulunmakta olup 750000 civarında tekil erişim yapılmıştır.
Topics E-tarım, Tarımsal Bilişim
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission 33.doc (662KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC