Akademik Bilisim 2009

TitleAÇIK KOD KAYNAKLI VE ÖZGÜR MATEMATİK YAZILIMI: SAGE
Author(s)Author #1
Name: Hamdi Murat Yıldırım
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: hmurat__at__bilkent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsmatematik yazılım
AbstractSAGE, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) altında geliştirilen ve var olan birçok açık kod kaynaklı yazılım paketleri (GMP, Python, Common Lisp, Bzip2, FreeType, MoinMoin Wiki v.b.) ve matematik yazılımlar (GAP, NTL, GAP, PARI/GP v.b. ) için Python tabanlı ortak bir ara yüz sağlayan, özgür ve açık kod kaynaklı bir matematik yazılım sistemdir. Bu sistemin geliştirilmesindeki önemli amaç Magma, Maple ve Mathematica gibi ünlü kapalı kodlu yazılımlarına karşı açık kod kaynaklı bir alternatif oluşturmaktır.

SAGE, salt ve uygulamalı matematik alanlarında (cebir, sayılar teorisi, kriptografi, nümerik hesaplamalar, grup teorisi, grafik teorisi, lineer cebir v.b.) eğitim, araştırma ve diğer araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.
SAGE hakkında birçok başarı hikâyesi mevcuttur.

SAGE matematik sistemini komut satırından veya SAGE notebook uygulaması aracılığı ile yerel veya bir ağ üzerinden web tarayıcısıyla kullanmak mümkündür. SAGE notebook çok kullanıcılı bir ortam sağlamakta, kullanıcı bu sisteme giriş yapabilmekte ve SAGE üzerindeki çalışmalarını diğer SAGE notebook kullanıcıları ile paylaşabilmektedir. SAGE notebook ve de bazı hesaplamaların basamak basamak gösterimini desteklemesi, gerek akademik çalışmalar gerekte matematik eğitimi için çok uygun paylaşım ve çalışma ortamı sağlamaktadır.

Bu bildiride SAGE matematik yazılım sisteminin yapısından, değişik alanlarda kullanımına dair örneklerden ve de Üniversitelerde kullanımının öneminden bahsedecektir.
Topics Açık Kaynak Ders Araçları
Üniversite Bilişim Sistemleri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Comments
Submission not uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC