Akademik Bilisim 2009

TitleGRID ÜZERİNDE GERÇEKLENEN MATRİS İŞLEMLERİNE BİR PORTAL ÜZERİNDEN ERİŞİM
Author(s)Author #1
Name: Orhan Dağdeviren
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: Turkey
Email: orhandagdeviren__at__iyte.edu.tr

Author #2
Name: İlker Korkmaz
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ilker.korkmaz__at__ieu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsGRID, portal, matris işlemleri, performans testi
AbstractGRIDler, birçok farklı kullanıcının heterojen kaynaklarından oluşur ve onlar için bu kaynaklara uzaktan erişim sağlar [1-4]. GRID kaynaklarına yetkili kullanıcıların İnternet üzerinden erişebilmesi için portal tasarımları yapılmaktadır [5-10]. Bu çalışmada, yazarlar tarafından tasarlanan bir portal aracılığıyla GRID kaynaklarına yetkili erişim ve örnek bir hizmet olarak sunulan matris işlemlerinin gerçeklenmesi aktarılmaktadır. İlgili GRID ortamının etkinliğini göstermek için farklı boyutlarda matrisler üzerinde performans testleri de yapılmıştır.
Topics Yeni Internet teknolojileri
Yazılım Mühendisliği Y
Comments
Submission 40.doc (188KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2008 Zakon Group LLC